Jump to content

Weekly Special Box เดือนมีนาคม 2566


Admin

Recommended Posts

⭐ ข้อควรทราบและทำความเข้าใจ

⚠️ กล่องสุ่ม Weekly Special Box เป็นกล่องสุ่มไอเทมที่ถูกกำหนดโอกาสที่จะได้รับไอเทมเอาไว้ การได้มาซึ่งไอเทมขึ้นอยู่กับโอกาสในแต่ละครั้งที่ทำการสุ่ม ผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกด้วยตัวผู้เล่นเองที่จะสุ่มหรือไม่สุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีการบังคับ ชักนำ หรือเชิญชวนให้ผู้เล่นทำการสุ่มไอเทม หากผู้เล่นเลือกที่จะทำการสุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับในโอกาสที่จะได้รับและไม่ได้รับไอเทม ตามโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้แล้ว  🙏  

 

⭐ ระยะเวลาที่เปิดสุ่ม

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ~ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

 

⭐ รายละเอียดไอเทมในกล่องสุ่ม

กล่องสุ่มราคา 1,000 LC (10 บาท) มีจำนวนไอเทมที่สุ่มทั้งหมดมี 25 รายการ เนื่องจากกล่องแรกเซิร์ฟเวอร์ได้จัดไอเทมให้ครบทุกสา่ย และครอบคลุมความต้องการ

ของผู้เล่น ทำให้ไอเทมบางชนิดจะถูกใส่ไว้ในกล่องสุ่มในเกมอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นได้รับไอเทมก็สามารถกดสุ่มไอเทมได้ทันที โดยไอเทมที่สุ่มมีดังนี้

ไอเทมที่สุ่ม

จำนวนที่จะได้รับ จำนวนที่ได้รับแล้ว

spacer.png หนอนน้อยใบชา  Rare 

Spoiler

หนอนน้อยใบชา
ของประดับศีรษะ

[สแตททั้งหมด +15%] เลเวล +15

หนอนตัวน้อย(1/1)
หนอนน้อยใบชา

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +5000
                          MP +5000
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +15%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 20

spacer.png แสงเทียนเจิดจ้า  Rare 

Spoiler

แสงเทียนเจิดจ้า
ของประดับศีรษะ

HP +10%
MP +10%

Sparkling Candle (1/1)
แสงเทียนเจิดจ้า

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ความเร็วเคลื่อนที่ +5%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +5%
                          [สแตททั้งหมด +5%] เลเวล +5

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 22

spacer.png เสียงไซเรน  Rare 

Spoiler

เสียงไซเรน
ของประดับศีรษะ

ในลูน่าพลัสที่น่ารักเป็นไซเรนที่อยู่บนหัวของฮีโร่เมื่อใส่อัตราเคลื่อนย้ายจะไวขึ้น 30% โดยประมาณ

สปีดไซเรน(1/1)
เสียงไซเรน

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: [ปีโยปีโย] เลเวล +1 (ความเร็วเคลื่อนที่ +30%)

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลายเสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 11

spacer.png ยันต์แห่งความแม่นยำ  Rare 

Spoiler

ยันต์แห่งความแม่นยำ
อุปกรณ์ทางเวทย์
เลเวล: 103
ป้องกัน 22

HP +2%
MP +2%
ความแม่นยำ +1

เครื่องรางที่มีมนต์วิเศษ เป็นอุปกรณ์ทางเวทย์ที่เพิ่มความแม่นยำ แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ค่าที่สูงสุดได้

พลังที่แอบแฝง(1/1)
อุปกรณ์ทางเวทย์

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
                          ความเร็วโจมตีกายภาพ +3%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +1%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 80

spacer.png ยันต์แห่งการหลบหลีก  Rare 

Spoiler

ยันต์แห่งการหลบหลีก
อุปกรณ์ทางเวทย์
เลเวล: 106
ป้องกันเวทย์ 32

HP +2%
MP +2%
หลบหลีก +3

เครื่องรางที่มีมนต์วิเศษ เป็นอุปกรณ์ทางเวทย์ที่เพิ่มการหลบหลีก แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ค่าที่สูงสุดได้

พลังที่แอบแฝง(1/1)
อุปกรณ์ทางเวทย์

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
                          ความเร็วโจมตีกายภาพ +3%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +1%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 70

spacer.png ปีกนักรบแห่งรัตติกาล  Rare 

Spoiler

ปีกนักรบแห่งรัตติกาล
อื่นๆ

[สแตททั้งหมด +5%] เลเวล +5

นักรบแห่งรัตติกาล(1/1)
ปีกนักรบแห่งรัตติกาล

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: โจมตี +8%
                          แม่นยำ +12%
                          คริติคอลดาเมจ +5%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +35%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 9

 spacer.png ปีกแฟรี่สีทอง  Rare 

Spoiler

ปีกแฟรี่สีทอง
อื่นๆ

[สแตททั้งหมด +5%] เลเวล +5

แฟรีืเทล(1/1)
ปีกแฟรี่สีทอง

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ป้องกัน +10%
                          ป้องกันเวทย์ +12%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +40%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

17

 

spacer.png ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์  Rare 

Spoiler

ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์
เป็นของที่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีพลังอะไรเมื่อเปิดผนึกของสิ่งนั้นออกมาแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่าจะมีอะไร

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 69

 spacer.png ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร  Rare 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร
เป็นตำหรับยาของบลูเครี่ที่เขาใช้เมื่อมีการเหน็ดเหนือยสามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1 ~ +11 เมื่อใช้แล้วมีโอกาสสำเร็จ 100% ในการทำ

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 12
โอกาสสำเร็จโดยรวม: +100%

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 52

1820 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง  Rare 

Spoiler

ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง
ไอเทมปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง! สามารถใช้เอ็นชานท์ได้กับไอเทมทุกเลเวล เมื่อเอ็นชานท์จะ
ได้รับอัตราของโอกาสเอ็นชานท์สำเร็จเพิ่มขึ้น +30% (อัตราของโอกาสไม่ใช่โอกาสสำเร็จโดยรวม) หากเอ็นชานท์ล้มเหลวเลเวลเอ็นชานท์จะไม่ลดลงและไอเทมจะไม่สูญหาย สามารถใช้เอ็นชานท์ได้ตั้งแต่ +1 ~ +14

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 1 ~ 15
อัตราของโอกาสสำเร็จ: 30%

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมไดโนสเนค  General 

Spoiler

กล่องคอสตูมไดโนสเนค
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

ไดโนสเนค(4/4)
ไดโนสเนค(หัว)
ไดโนสเนค(ตัว)
ไดโนสเนค(มือ)
ไดโนสเนค(เท้า)

[3]เซ็ตเอฟเฟคต์: โจมตี +20%
                           โจมตีเวทย์ +20%
 ความเร็วเคลื่อนที่ +53
[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +10%
                          MP +10%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +175
                         [เพิ่มสแตททั้งหมด +2%] เลเวล +1

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมนักเบสบอล  General 

Spoiler

กล่องคอสตูมนักเบสบอล
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

นักเบสบอลตัวจริง(5/5)
นักเบสบอล(หัว)
นักเบสบอล(มือ)
อุปกรณ์เล่นเบสบอล
นักเบสบอล(ตัว)
นักเบสบอล(เท้า)

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +25%
                          MP +35%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +53
[5]เซ็ตเอฟเฟคต์: ป้องกัน +20%
                          ป้องกันเวทย์ +10%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +247

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมสโนว์ไวท์  General 

Spoiler

กล่องคอสตูมสโนว์ไวท์
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

ท่ามกลางป่าเขา(5/5)
สโนว์ไวท์(หัว)
สโนว์ไวท์(มือ)
สโนว์ไวท์(หลัง)
สโนว์ไวท์(ตัว)
สโนว์ไวท์(เท้า)

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +35%
                          MP +25%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +53
[5]เซ็ตเอฟเฟคต์: ป้องกัน +10%
                          ป้องกันเวทย์ +20%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +247

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมเชียร์ลีดเดอร์  General 

Spoiler

กล่องคอสตูมเชียร์ลีดเดอร์
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

สุดแรงเชียร์(4/4)
เชียร์ลีดเดอร์(หัว)
เชียร์ลีดเดอร์(ตัว)
เชียร์ลีดเดอร์(มือ)
เชียร์ลีดเดอร์(เท้า)

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +20%
                          MP +20%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +100
                          ความเร็วโจมตีกายภาพ +20%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +18%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

1 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมบิกินี่บลูซอร์เบ็ท  General     ไม่สามารถนำไปสังเคราะห์ได้   ผู้หญิงเท่านั้นที่ใส่ได้ 

Spoiler

กล่องคอสตูมบิกินี่บลูซอร์เบ็ท
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

[JP]บิกินี่บลูซอร์เบ็ท
เครื่องแต่งกาย / ลำตัว
ผู้หญิงเท่านั้นที่ใช้ได้

คอสตูมอบิลิตี้ (1/1)
[JP]บิกินี่บลูซอร์เบ็ท

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +15%
                          MP +15%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +15%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

2069 ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]   Etc 

Spoiler

ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]
คนที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้จะต้องได้รับกำลังที่แข็งแกร่ง - ผู้มาเยือน

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

2 > 100

257032 กระเป๋าเงินโกลด์(1ล้าน)   Etc   × 5 ชิ้น (รวมสุ่มได้สูงสุด 5m)

Spoiler

กระเป๋าเงินโกลด์(1ล้าน)
กระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินโกลด์! เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสที่จะ ได้รับโกลด์สูงสุด 1,000,000 โกลด์

คูลไทม์: 1.0 วิ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

5 > 100

2801 [CN]ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์[100%]-1วัน   Etc 

Spoiler

[CN]ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์[100%]-1วัน
กลุ่มบัฟเฟอร์: 991
ในเวลา 1 วัน ตัวละครจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100% โดยประมาณผลนี้จะไม่หายไปแม้ตัวละครจะตาย

[ผลที่จะได้รับเมื่อใช้งาน]
- ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ +100% (1 วัน)

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

252071 สลากวีคลี่สเปเชียล   Etc 

Spoiler

สลากวีคลี่สเปเชียล
สลากลุ้นโชคที่ได้รับจากการสุ่มกล่องวีคลี่สเปเชียล ลุ้นรับแต้มแคชสูงสุด 1,000 LC ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

1 > 100

spacer.png กล่องสุ่มของแต่งบ้าน(7วัน)

Spoiler

กล่องสุ่มของแต่งบ้าน(7วัน)
เป็นไอเทมที่ตกแต่งบ้านของท่านให้ดูน่าอัศจรรย์กรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดีจะเกิดสิ่งที่ดีๆที่ท่านไม่อาจรู้ได้

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

252099 กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์   Etc 

Spoiler

กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์
กระเป๋าที่เต็มไปด้วยไอเทมบัเฟอร์ที่จำเป็น เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไอเทมบัฟเฟอร์ 1 ชนิด

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

2 > 100

spacer.png กล่องไอเทมแฟชั่น(30วัน)   Etc 

Spoiler

กล่องไอเทมแฟชั่น(30วัน)
กล่องที่รวบรวมไอเทมแฟชั่นสวยงามเอาไว้มากมาย เมื่อเปิดออกมามีโอกาสได้รับไอเทมแฟชั่น 1 ชิ้น ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

2 > 100

252180 กล่องโชคดี(Lucky Egg)   Etc 

Spoiler

กล่องโชคดี(Lucky Egg)
กล่องที่รวบรวมไข่โชคดีเอาไว้เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไข่โชคดี 1 ชนิด ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3 > 100

1993 [JP]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1ชม.)   Etc 

Spoiler

[JP]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1ชม.)
กล่องแห่งความโชคดีที่เต็มไปด้วยยาน้ำ 20% หลากชนิด เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับยาน้ำ 1 ชนิด ระยะเวลา 1 ชม.

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3 > 100

1817 ตำราเวทย์ของโบเครอน   Etc 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอน
ตำรายาของบลูเครี่อันเมื่อทำการเอ็นชานท์จะไม่มีการล้มเหลวเมื่อเอ็นชานท์ล้มเหลวแล้วไม่ลดเลเวลและสามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1 ~ +9 เท่านั้น

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

อัพเดทจำนวนที่สุ่มได้เมื่อ: 4:26 PM 3/11/2023 (ปิดกล่อง)
หมายเหตุ: จำนวนรวมที่สุ่มได้เฉพาะการสุ่มผ่านร้านแคชช็อปเท่านั้น (ไม่รวมจำนวนที่ได้จากกล่องสุ่มวีคและวีคแรร์ในเกม) 


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถคอสตูมประเภทเดียวกันจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เพื่อเลือกชิ้นที่ต้องการและสุ่มออฟชั่นได้
  (ค่าออฟชั่นที่ได้จะเหมือนกับการสังเคราะห์คอสแรร์ แต่จะเป็นการสุ่มจำนวนค่าที่จะได้)
 • สามารถนำคอสตูมประเภทเดียวกันจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เป็นคอสตูมแรร์ได้
  (หากสังเคราะห์ได้คอสตูมแรร์ค่าที่ได้จะไม่สุ่มจะเป็นค่าสูงสุดเหมือนการสังเคราะห์โดยใช้คอสตูมถาวรของระบบเกม)
 • สามารถนำคอสตูมจากกล่องวีคไปแยกเพื่อหลอม หีบเสื้อผ้าโบราณ ได้
 • สามารถนำเครื่องประดับศีระษะจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เพื่อเพิ่มสแตทได้
 • สามารถนำ spacer.png ยันต์แห่งความแม่นยำ จำนวน 2 ชิ้น หลอมเป็น spacer.png ห่อยันต์แห่งความแม่นยำ เพื่อสุ่มไอเทมที่มีค่าสูงขึ้นได้
  Spoiler

  ยันต์แห่งความแม่นยำ
  อุปกรณ์ทางเวทย์
  เลเวล: 118
  ป้องกัน 51

  HP +5%
  MP +5%
  ความแม่นยำ +13

  เครื่องรางที่มีมนต์วิเศษ เป็นอุปกรณ์ทางเวทย์ที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดแล้ว

  พลังที่แอบแฝง(1/1)
  อุปกรณ์ทางเวทย์

  [1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ความเร็วเคลื่อนที่ +8%
                            ความเร็วโจมตีกายภาพ +8%
                            ความเร็วร่ายเวทย์ +6%

  จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

  ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

 • สามารถนำ spacer.png ยันต์แห่งการหลบหลีก จำนวน 2 ชิ้น หลอมเป็น  spacer.png ห่อยันต์แห่งการหลบหลีก เพื่อสุ่มไอเทมที่มีค่าสูงขึ้นได้
  Spoiler

  ยันต์แห่งการหลบหลีก
  อุปกรณ์ทางเวทย์
  เลเวล: 121
  ป้องกันเวทย์ 74

  HP +5%
  MP +5%
  หลบหลีก +15

  เครื่องรางที่มีมนต์วิเศษ เป็นอุปกรณ์ทางเวทย์ที่เพิ่มการหลบหลีกสูงสุดแล้ว

  พลังที่แอบแฝง(1/1)
  อุปกรณ์ทางเวทย์

  [1]เซ็ตเอฟเฟคต์: ความเร็วเคลื่อนที่ +8%
                            ความเร็วโจมตีกายภาพ +8%
                            ความเร็วร่ายเวทย์ +6%

  จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

  ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

  data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

   

 

⭐ โปรโมชั่นและข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรโมชั่นและข้อมูลเพิ่มเติมจากการสุ่มกล่อง Weekly Special Box

 1. ไอดีที่สุ่มกล่องตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลาที่เปิดสุ่มกล่อง* จะได้รับบัฟเฟอร์อีเว้นท์ดังนี้ (กรณีมีอีเว้นท์อื่น Item/Gold จะถูกจำกัดที่ ×2)
  • spacer.png [Event]ค่าประสบการณ์ +100%
  • spacer.png [Event]โอกาสได้รับไอเท็ม +100%
  • spacer.png [Event]เงินโกลด์ที่ได้รับ +100%
 2. ทุกครั้งที่สุ่มกล่องผู้เล่นจะได้รับ 257095 ตั๋ววีคลี่สเปเชียล สำหรับใช้หลอมเป็น 252071 สลากวีคลี่สเปเชียล เพื่อสุ่มแต้มแคช หรือใช้สำหรับ
  แลกซื้อไอเทม 4325 [Weekly]Special Box (Mar) ที่ร้านแคชช่าร์เมืองอัลเคอร์ฮาเบอร์ หลังจากที่ปิดสุ่มในร้านแคชช็อป
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 10 ชิ้น = 1 กล่อง
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 5 ชิ้น + เงินโกลด์ 10m = 1 กล่อง
  • คูปองเติมเงิน × 100 ชิ้น = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน (คิดเป็น +10% จากมูลค่าที่เติมเงินต่อราคากล่องวีคลี่)
   • 10%? Ex) เติมเงิน 500 ได้รับ คูปองเติมเงิน 500 ชิ้น แลกได้ 5 กล่อง × 10 บาท/กล่อง = มูลค่ารวม 50 บาท
  • คูปองเติมเงิน × 50 ชิ้น + เงินโกลด์ 10m = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน
 3. ทุก 100 50 กล่องที่เปิดสุ่มจะได้รับไอเทม 257087 [Weekly]Special Rare Box (Mar) เป็นกล่องสุ่มไอเทมเฉพาะหมวดไอเทมแรร์  Rare  

 หลังจากปิดการสุ่มทีมงานจะสรุปและจัดส่งไอเทมโปรโมชั่นไปยังตู้จดหมายภายใน 1 - 2 วัน (จะประกาศให้ทราบเมื่อส่งไอเทมแล้ว)  

*เซิร์ฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น ไอเทม จำนวน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

หากผู้เล่นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อแอดมินและทีมงานได้ที่ห้องดิสคอร์ดของเซิฟเวอร์ 🤖 //bit.ly/lpasDIS หรือ กล่องข้อความในแฟนเพจลูน่าพลัสเอเชีย

แอดมินและทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่อดใจรอและเลือกเล่นเกมลูน่าพลัสออนไลน์กับลูน่าพลัสเอเชีย 😘

 


ขอให้สนุกกับเกมลูน่าพลัสออนไลน์

ลูน่าพลัสเอเชีย ❤️ 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...