Jump to content

เควสท์เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (เลเวล 40)


Admin

Recommended Posts

1653717821

เควสท์เปลี่ยนอาชีพคลาส 3

เงื่อนไขเลเวล: 40

อาชีพที่เปลี่ยนได้แยกตามอาชีพเริ่มต้น

 สายอาชีพไฟเตอร์ 

spacer.png ซอร์ดแมน

spacer.png อินแฟนทรีแมน

spacer.png เมอเซนนารี   เฉพาะเผ่ามนุษย์ 

 สายอาชีพโร้ค

spacer.png อาร์ชเชอร์

spacer.png ธิฟ

spacer.png สเคาท์  เฉพาะเผ่าเอลฟ์ 

 สายอาชีพเมจ

spacer.png พรีสท์

spacer.png ซอสเซอร์เลอร์

spacer.png มังค์  เฉพาะเผ่ามนุษย์ 

(คลิกที่อาชีพที่ต้องการเปลี่ยน เพื่อศึกษาวิธีการทำเควสท์)

เครดิตข้อมูล 👦 @คิมมี่คนเดิม อ้างอิง | เรียบเรียงและจัดรูปแบบ : @admin | อัพเดทล่าสุด : 4:43 PM 6/3/2022

 

FIGHTER  


 

อาชีพซอร์ดแมน (Swordman)กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] ซอร์ดแมน

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์

มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสา

มนุษย์กิ้งก่าลาย

รวบรวม

spacer.png

เขี้ยวของมนุษย์กิ้งก่า × 10 อัน
คำอธิบาย: โพนคอร์มิต้าเป็นผู้รับเขี้ยวของ
มนุษย์กิ้งก่าที่เป็นส่วนผสมของพ่อมดชั้นสูง
(ทารินทูซ)

m058_มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป.png m057_มนุษย์กิ้งก่าลาย.png

3. ไปคุยกับ NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ทารินทูซ เพื่อส่งเควส
4. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

ออร์คธนู × 15 ตัว

นักรบออร์ค × 15 ตัว

พ่อมดออร์ค × 10 ตัว

m051_ออร์คธนู.png m043_นักรบออร์ค.png m044_พ่อมดออร์ค.png

6. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
7. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

การ์กอยล์กินคน

รวบรวม

แผนที่ที่ถูกฉีกขาด × 3 อัน

m060_การ์กอยล์กินคน.png

8. ตามหา spacer.png หลักฐานของซอร์ดแมน โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค
9. กลับไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นซอร์ดแมน จบเควส

 

อาชีพอินแฟนทรีแมน (Infantryman)กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] อินแฟนทรีแมน

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เรย์เฟียร์ฝึกหัด

ลาเมียร์ × 25 ตัว

m032_ลาเมียร์.png

3. ไปคุยกับ NPC บาร์คา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
4. ตามหา spacer.png หลักฐานของความอดทน โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค
5. ไปคุยกับ NPC เอคูโพส ที่แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ เพื่อส่งเควส
6. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เรย์เฟียร์ฝึกหัด

โกเล็มลาวา

รวบรวม

spacer.png

หลักฐานของความอดทน
คำอธิบาย: เอคูโพสเป็นผู้รับความอดทนที่จำเป็นต่อการผ่านการทดสอบการเปลี่ยนอาชีพเป็น อินแฟนทรีแมน (มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์)

m055_โกเล็มลาวา.png

7. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
8. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เรย์เฟียร์ฝึกหัด

นักรบออร์ค

รวบรวม

spacer.png

หลักฐานของความกล้าหาญ
คำอธิบาย: ฮีโรเม็คเป็นผู้รับความกล้าหาญที่จำเป็นต่อการผ่านการทดสอบเปลี่ยนอาชีพเป็น อินแฟนทรีแมน (ค่ายเรด-ออร์ค)

m043_นักรบออร์ค.png

9. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
10. กลับไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นอินแฟนทรีแมน จบเควส

 

 

อาชีพเมอเซนนารี (Mercenary)  เฉพาะเผ่ามนุษย์ กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] เมอเซนนารี

2. ไปคุยกับ NPC ลิเบอร์ท ที่แผนที่หมู่บ้านซาคานเดีย เพื่อส่งเควส
3. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เครเซอร์ฝึกหัด

การ์กอยล์ × 25 ตัว

m026_การ์กอยล์.png

4. ไปคุยกับ NPC เอคูโพส ที่แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ เพื่อส่งเควส
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เครเซอร์ฝึกหัด

มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป

รวบรวม

spacer.png

หลักฐานของความกล้าหาญ
คำอธิบาย: ฮีโรเม็คเป็นผู้รับความกล้าหาญที่จำเป็นต่อ
การผ่านการทดสอบเปลี่ยนอาชีพเป็น
อินแฟนทรีแมน (ค่ายเรด-ออร์ค)

m058_มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป.png

6. ไปคุยกับ NPC เมอร์คา ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
7. ตามหา spacer.png หลักฐานของการทำลาย โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค
8. ไปคุยกับ NPC เมอร์คา ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
9. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดย ใส่ไอเทมเควส spacer.png เครเซอร์ฝึกหัด

การ์กอยล์กินคน × 50 ตัว

m060_การ์กอยล์กินคน.png

10. กลับไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นเมอเซนนารี จบเควส

 

ROGUE 


อาชีพอาร์ชเชอร์ (Archer)กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] อาร์ชเชอร์

2. ตามหา ไม้ขึงใบเรือที่ถูกหัก โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค
3. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

ออร์คธนู

มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป

m051_ออร์คธนู.png m058_มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป.png

รวบรวม spacer.png ลูกธนู × 1 อัน

รวบรวม spacer.png สารเหนียว × 1 อัน

4. ไปคุยกับ NPC อังโดร์นา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส สเคาท์โบว์ฝึกหัด

ฮาปี้ × 15 ตัว

 การ์กอยล์กินคน × 25 ตัว

m030_ฮาปี้.png m060_การ์กอยล์กินคน.png

6. กลับไปคุยกับ NPC อังโดร์นา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
7. กลับไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นอาร์ชเชอร์ จบเควส

 

อาชีพธิฟ (Thief)กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] ธิฟ

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

มนุษย์กิ้งก่าลาย

รวบรวม

spacer.png

หนังจรเข้
คำอธิบาย: บาเครอนเป็นผู้รับหนังจระเข้ที่ไม่สามารถ
เห็นอย่างมากมายที่ใช้เป็นส่วนประกอบชั้นสูง
(อัลเคอร์ฮาร์เบอร์)

m057_มนุษย์กิ้งก่าลาย.png

3. ไปคุยกับ NPC คนขายอุปกรณ์ บาเครอน ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
4. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
6. กลับไปคุยกับ NPC อังโดร์นา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
7. ตามหา spacer.png รายงานการลักลอบเข้ามา โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค
8. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
9. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png ซอร์ดเบรคฝึกหัด

พ่อมดออร์ค

รวบรวม

spacer.png

หินอำนาจมหัศจรรย์ × 5 อัน
คำอธิบาย: ฮีโรเม็คเป็นผู้รับหินที่แปลกประหลาด
ที่สามารถรับการเพิ่มเวทมนตร์ทำได้แค่ผู้เป็นเจ้าของ
ค่ายเรด-ออร์ค)

m044_พ่อมดออร์ค.png

10. กลับไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
11. ไปคุยกับ NPC อังโดร์นา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
12. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png ซอร์ดเบรคฝึกหัด

นักรบออร์ค × 25 ตัว

 การ์กอยล์กินคน × 15 ตัว

m043_นักรบออร์ค.png m060_การ์กอยล์กินคน.png

13. กลับไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุยเปลี่ยนอาชีพเป็นธิฟ จบเควส

 

อาชีพสเคาท์ (Scount)  เฉพาะเผ่าเอลฟ์ กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] สเคาท์

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png สเคาท์โบว์ฝึกหัดฝึกหัด

การ์กอยล์กินคน

รวบรวม

spacer.png

เล็บเท้า × 5 อัน
คำอธิบาย: อังโดลีน่าเป็นผู้รับเล็บเท้าที่เล็ก
ที่โผล่ออกมาจากปีกของการ์กอยล์กินคน
(มูนไบลนด์สแวมพ์)

m060_การ์กอยล์กินคน.png

3. ไปคุยกับ NPC อังโดร์นา ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
4. ตามหา มีดสั้นสองคม โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png สเคาท์โบว์ฝึกหัดฝึกหัด *ในเควสจะเขียนว่ามูลไบลนด์สแวมพ์

นักรบออร์ค

รวบรวม

spacer.png

ดาบของนักรบออร์ค × 10 อัน
คำอธิบาย: แจงค์เป็นผู้รับวิธีผลิตดาบที่แหลมคมและแข็งแกร่งที่พวกทหารออร์คใช้ (อัลเคอร์ฮาร์เบอร์)

m043_นักรบออร์ค.png

6. ไปคุยกับ NPC ช่างตีเหล็ก แจงค์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
7. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
8. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

นักรบออร์ค × 15 ตัว

พ่อมดออร์ค × 15 ตัว

m043_นักรบออร์ค.png m044_พ่อมดออร์ค.png

ฮาปี้ × 10 ตัว

การ์กอยล์กินคน  × 10 ตัว

m030_ฮาปี้.png m060_การ์กอยล์กินคน.png

9. กลับไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นสเคาท์ จบเควส

MAGE


อาชีพพรีสท์ (Priest) กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] พรีสท์

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ *ในเควสมันเขียนว่า มูนไบลนด์สแวมพ์

ค้างคาวยักษ์

ออร์ค

การ์กอยล์

m054_ค้างคาวยักษ์.png m010_ออร์ค.png m026_การ์กอยล์.png

รวบรวม spacer.png หินฟื้นคืน × 1 อัน

รวบรวม spacer.png หินขัดฟื้นคืน × 1 อัน รวบรวม spacer.png ตำราฟื้นคืน × 1 อัน

3. นำวัตถุดิบทั้งสามมาหลอมเป็นลูกแก้วชุบชีวิต และนำไปส่ง NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ทารินทูซ
4. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์และมูนไบลนด์สแวมพ์ *ในเควสให้ไปมูนฯฟอร์แต่ต้องไปมูนฯแวมพ์

โกเล็มลาวา
(*ในเควสจะเขียนว่าก๊อบบลินลาวา)
ออร์คธนู ออร์คคลั่ง
m055_โกเล็มลาวา.png m051_ออร์คธนู.png m056_ออร์คคลั่ง.png

รวบรวม spacer.png หินเครื่องราง × 1 อัน

รวบรวม spacer.png หินขัดเครื่องราง × 1 อัน รวบรวม spacer.png ตำราเครื่องราง × 1 อัน

5. นำวัตถุดิบทั้งสามมาหลอมเป็นลูกแก้วผู้พิทักษ์ และนำไปส่ง NPC นาเคอเรียน ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์
6. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์

มนุษย์กิ้งก่าลาย

มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป ลาเมียร์
m057_มนุษย์กิ้งก่าลาย.png m058_มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป.png m032_ลาเมียร์.png

รวบรวม  หินต้นกำเนิด × 1 อัน

รวบรวม หินขัดเงารักษาโรค × 1 อัน รวบรวม ลูกแก้วแห่งการรักษา × 1 อัน

7. กลับไปคุยกับ NPC นาเคอเรียน ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
8. ตามหา spacer.png คู่มือปรุงยาลูกแก้ว โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค
9. กลับไปคุยกับ NPC นาเคอเรียน ในแผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อส่งเควส
10. กลับไปคุยกับ NPC มิชชันนารี ลูน่า ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นพรีสท์ จบเควส

 

อาชีพซอสเซอร์เลอร์ (Sorcerer) กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] ซอสเซอร์เลอร์

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png คทาคริสตัลฝึกหัด

ออร์คคลั่ง × 25 ตัว

m056_ออร์คคลั่ง.png

3. ไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
4. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png คทาคริสตัลฝึกหัด

ลาเมียร์

รวบรวม

spacer.png

เกล็ดของลาเมียร์ × 10 อัน
คำอธิบาย: ดูบาชันทาเป็นผู้รับเกล็ดสีเขียว
ที่อยู่บนหางของลาเมียร์ (ค่ายเรด-ออร์ค)

m032_ลาเมียร์.png

5. กลับไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
6. ตามหา คู่มือเวทมนต์ระดับสูง โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค
7. กลับไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
8. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

พ่อมดออร์ค

รวบรวม

spacer.png

หินวิเศษ × 1 อัน

m044_พ่อมดออร์ค.png

9. หินวิเศษ 3 ก้อน สามารถหลอมเป็น spacer.png หินมาจอง ได้ 1 ก้อน หากรวบรวมหินมาจองครบ 5 อัน ให้กลับไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
10. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

ฮาร์ปี้

รวบรวม
ขนฮาร์ปี้ × 1 อัน

m030_ฮาปี้.png

11. กลับไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
12. กลับไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ที่เมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นมังค์ จบเควส

 

อาชีพมังค์ (Monk)  เฉพาะเผ่ามนุษย์ กลับไปด้านบน

1. ไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควส][อาชีพ] มังค์

2. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png คทาคริสตัลฝึกหัด

พ่อมดออร์ค

รวบรวม

spacer.png

ไม้เท้าพ่อมดออร์ค × 1 อัน
คำอธิบาย: ดูบาแจงค์ทาเป็นผู้รับไม้เท้าขอ
|งนักเวทย์ออร์คที่ดูบาแจงค์ทาขอร้อง
(ค่ายเรด-ออร์ค)

m044_พ่อมดออร์ค.png

3.กลับไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
4. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ โดยใส่ไอเทมเควส spacer.png วอร์แฮมเมอร์ฝึกหัด

โกเล็มลาวา × 25 ตัว

m055_โกเล็มลาวา.png

6. กลับไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส
7. ไปคุยกับ NPC ดูบาชันทา ในแผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
8. ไปคุยกับ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค เพื่อส่งเควส
9. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค

นักรบออร์ค

รวบรวม
ชิ้นส่วนของแผนที่ × 1 อัน

m043_นักรบออร์ค.png

10. ตามหา spacer.png หลักฐานของมังค์ โดยไปตรวจสอบ ศพของออร์ค ที่แผนที่ค่ายเรด-ออร์ค
11. กลับไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ที่เมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นซอสเซอร์เลอร์ จบเควส

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...