Jump to content

เควสท์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 (เลเวล 20)


Admin

Recommended Posts

1653716530

เควสท์เปลี่ยนอาชีพคลาส 2

เงื่อนไขเลเวล: 20

อาชีพที่เปลี่ยนได้แยกตามอาชีพเริ่มต้น

ไฟเตอร์ สายอาชีพไฟเตอร์ 

การ์ด การ์ด

วอร์ริเออร์ วอร์ริเออร์

โร้ค สายอาชีพโร้ค

วอยเอเจอร์ วอยเอเจอร์

รัฟเฟี่ยน รัฟเฟี่ยน

เมจ สายอาชีพเมจ

วิซาร์ด วิซาร์ด

คลิลิค คลิลิค

(คลิกที่อาชีพที่ต้องการเปลี่ยน เพื่อศึกษาวิธีการทำเควสท์)

เครดิตข้อมูล 👦  @คิมมี่คนเดิม อ้างอิง | เรียบเรียงและจัดรูปแบบ : @admin | อัพเดทล่าสุด : 4:43 PM 6/3/2022

 

FIGHTER  


อาชีพการ์ด (Guard)

1. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ภารกิจส่งกำลังพล

2. ไปคุยกับ NPC หน่วยลาดตระเวน ลีเอน ในแผนที่เกทออฟอัลเคอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ภารกิจจัดส่งกำลังพล

3. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ซาคานเดีย

เสื้อดาวไฟ

รวบรวม
หนังสีแดง × 20 ชิ้น

หนังสีแดง

คำอธิบาย: ลีเอนเป็นผู้รับหนังของเสือดาวไฟ
ที่ลีเอนได้ขอร้อง (เกทออฟอัลเคอร์)

m041_เสือดาวไฟ.png

4. กลับมาคุยกับ NPC หน่วยลาดตระเวน ลีเอน ในแผนที่เกทออฟอัลเคอร์ เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้งเพื่อรับเควส
5. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ซาคานเดีย

ก๊อบบลินจอมเวทย์ × 5 ตัว

ก๊อบบลินธนู × 10 ตัว

ก๊อบบลินนักรบ × 15 วัน

m042_ก๊อบบลินจอมเวทย์.png

m049_ก๊อบบลินธนู.png m048_ก๊อบบลินนักรบ.png

6. กลับมาคุยกับ NPC หน่วยลาดตระเวน ลีเอน ในแผนที่เกทออฟอัลเคอร์ เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้ง
7. กลับมาคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นการ์ด จบเควส

8. ไปรับอาวุธซึ่งเป็นของรางวัลได้ที่ NPC 3 คน ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ คือ

 • NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ให้ดาบ 1 มือ เป็นของรางวัล
 • NPC ช่างตีเหล็ก แจงค์ ให้ลูกตุ้ม 1 มือ เป็นของรางวัล
 • NPC เอเลนชาร์ ให้ขวาน 1 มือ เป็นของรางวัล

 

อาชีพวอร์ริเออร์ (Warrior)

1. ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ทหารกล้าในตำนาน

2. ไปคุยกับ NPC คนขายอุปกรณ์ บาเครอน ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ทหารกล้าในตำนาน

3. ไปคุยกับ NPC พามา ซาทรอน ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ความจำของทหารชรา

4. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ทารินทูซ

ซอมบี้

รวบรวม

กระดูกของซอมบี้ × 30 อัน

กระดูกของซอมบี้

คำอธิบาย: เทียร์เป็นผู้รับและสงสัยว่าจุดประสงค์
ของคนที่มาหากระดูกที่ได้รับจากการจับซอมบี้คืออะไร (อัลเคอร์ฮาร์เบอร์)

m009_ซอมบี้.png

5. กลับไปคุยกับ NPC พามา ซาทรอน ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย เพื่อส่งเควส
6. กลับไปคุยกับ NPC คนขายอุปกรณ์ บาเครอน ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ 2 ครั้ง
7. กลับไปคุยกับ NPC หัวหน้าอัศวิน วิปป์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นวอริเออร์ จบเควส

8. ไปรับอาวุธซึ่งเป็นของรางวัลได้ที่ NPC 3 คน ในเมืองอัลเคอร์ฮาเบอร์ คือ

 • NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ให้ดาบ 2 มือ เป็นของรางวัล
 • NPC ช่างตีเหล็ก แจงค์ ให้ลูกตุ้ม 2 มือ เป็นของรางวัล
 • NPC เอเลนชาร์ ให้ขวาน 2 มือ เป็นของรางวัล

ROGUE  


อาชีพวอยเอเจอร์ (Voyager)

1. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] คำแนะนำ

2. ไปคุยกับ NPC โฮเซ่ ในแผนที่รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] คำแนะนำ

3. ไปคุยกลับ NPC เฟรียร์ ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ร่องรอยของนักดูดาว

4. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ทารินทูซ

ค้างคาวผี

รวบรวม

ปีกค้างคาว × 20 อัน

ปีกค้างคาว

คำอธิบาย: เฟรียร์เป็นผู้รับปีกของค้างคาว
ที่เฟรียร์กำลังหา(ค่ายซาคานเดีย)

m014_ค้างคาวผี.png

5. กลับไปคุยกับ NPC เฟรียร์ ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้ง
6. กลับไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ก เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เลือกคุย

 • เปลี่ยนอาชีพเป็นวอยเอเจอร์ จบเควส

 

อาชีพรัฟเฟี่ยน (Ruffian)

1. ไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ค เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] คำขอของพันธมิตร

2. ไปคุยกับ NPC นักทำเหมือง แวนคลาวเดีย ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] คำขอของพันธมิตร

3. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ทารินทูซ

กล่องปีศาจ

รวบรวม

ผลของเวทมนตร์ × 30 อัน

ผลของเวทมนตร์

คำอธิบาย: เวนคลาวเดียเป็นผู้รับผลึกของเวทมนตร์
ที่ได้รับมอบหมาย^s(ค่ายซาคานเดีย)

m015_กล่องปีศาจ.png

4. กลับมาคุยกับ NPC นักทำเหมือง แวนคลาวเดีย ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้ง
5. กลับไปคุยกับ NPC พันธมิตรแห่งโร๊ค เทียร์ ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นรัฟเฟียน จบเควส

 

 

MAGE    


อาชีพวิซาร์ด (Wizard)


1. ไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ตรวจสอบการสมัคร

2. ไปคุยกับ NPC อัลเฟรด ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย

 • ลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ตรวจสอบการสมัคร

3. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ค่ายซาคานเดีย

องครักษ์ก๊อบบลิน × 10 ตัว

ก๊อบบลินจอมเวทย์ × 3 ตัว

m033_องค์รักษ์ก๊อบบลิน.png

m042_ก๊อบบลินจอมเวทย์.png

4. กลับไปคุยกับ NPC อัลเฟรด ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้ง
5. กลับไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ที่เมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นวิซาร์ด จบเควส

 

อาชีพคลีริค (Cleric)

1. ไปคุยกับ NPC สมาคมเวทย์ พารอค ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] พลังอันกลัว

2. ไปคุยกับ NPC มิชชันนารี ลูน่า ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] พลังอันกลัว

3. ไปคุยกลับ NPC คนขายของทั่วไป เซอร์เปีย ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย

 • เลือกคุย [เควสเปลี่ยนอาชีพ] ความหมายแห่งพลัง

4. ไปล่ามอนสเตอร์แผนที่ซาคานเดีย

ก๊อบบลินนักรบ × 20 ตัว

ก๊อบบลินธนู × 20 ตัว

m048_ก๊อบบลินนักรบ.png

m049_ก๊อบบลินธนู.png

5. กลับไปคุยกับ NPC คนขายของทั่วไป เซอร์เปีย ในแผนที่ค่ายซาคานเดีย เพื่อส่งเควส แล้วคุยอีกครั้ง
6. กลับไปคุยกับ NPC มิชชันนารี ลูน่า ในเมืองอัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 • เลือกคุย เปลี่ยนอาชีพเป็นคลิริค จบเควส

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...