Jump to content

Weekly Special Box เดือนสิงหาคม 2565


Admin

Recommended Posts

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการสุ่มไอเทมจากกล่องสุ่ม Weekly Special Box กล่องที่ผู้เล่นถามหา! สำหรับกล่องแรก The First Box อัดมาแบบจัดเต็ม

ครบหมดทุกสายและไอเทมที่จำเป็นต่อการเล่นในช่วงแรก

 

⚠️ กล่องสุ่ม Weekly Special Box เป็นกล่องสุ่มไอเทมที่ถูกกำหนดโอกาสที่จะได้รับไอเทมเอาไว้ การได้มาซึ่งไอเทมขึ้นอยู่กับโอกาสในแต่ละครั้งที่ทำการสุ่ม

ผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกด้วยตัวผู้เล่นเองที่จะสุ่มหรือไม่สุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีการบังคับ ชักนำ หรือเชิญชวนให้ผู้เล่นทำการสุ่มไอเทม หากผู้เล่นเลือกที่จะ

ทำการสุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับในโอกาสที่จะได้รับและไม่ได้รับไอเทมตามโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้แล้ว  🙏  

 

⭐ ระยะเวลาที่เปิดสุ่ม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ~ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 

⭐ รายละเอียดไอเทมในกล่องสุ่ม

กล่องสุ่มราคา 1,000 LC (10 บาท) มีจำนวนไอเทมที่สุ่มทั้งหมดมี 25 รายการ เนื่องจากกล่องแรกเซิร์ฟเวอร์ได้จัดไอเทมให้ครบทุกสา่ย และครอบคลุมความต้องการ

ของผู้เล่น ทำให้ไอเทมบางชนิดจะถูกใส่ไว้ในกล่องสุ่มในเกมอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นได้รับไอเทมก็สามารถกดสุ่มไอเทมได้ทันที โดยไอเทมที่สุ่มมีดังนี้

ไอเทมที่สุ่ม

จำนวนที่จะได้รับ จำนวนที่สุ่มแล้ว

2307 ปีกนางฟ้าแห่งหุบเขาแฟรี่  Rare 

Spoiler

ปีกนางฟ้าแห่งหุบเขาแฟรี่
อื่นๆ

คริติคอลเวทย์ +3%
ความเร็วร่ายเวทย์ +5%
ความเร็วเคลื่อนที่ +35%

เพื่อนของปีเตอร์แพน หุบเขาแฟรี่จะได้เห็นTinker Bell ที่คนเคยเห็นกันเป็นปีที่ได้รับมา จริงใช่ไหม?


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย
เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

4184 ปีกนางฟ้าแห่งความสำเร็จ  Rare 

Spoiler

ปีกนางฟ้าแห่งความสำเร็จ
อื่นๆ

คริติคอล +5%
ความเร็วโจมตีกายภาพ +5%
ความเร็วเคลื่อนที่ +35%


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย
เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

3012 แว่นตาแฟชั่นลูน่าโฮลิค  Rare 

Spoiler

แว่นตาแฟชั่นลูน่าโฮลิค
ของประดับใบหน้า

VIT +2%
WIS +2%
คริติคอล +2%
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
[เพิ่มโอกาสคริติคอลเวทย์ +2%] เลเวล +1

วันทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นสำหรับผู้เล่นลูน่าพลัส.เป็นไอเทมสำคัญสำหรับชาวลูน่า!!


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

4298 ตุ๊กตาไฟวูดู  Rare 

Spoiler

ตุ๊กตาไฟวูดู
อุปกรณ์ทางเวทย์

STR +10
HP +150
ความแม่นยำ +3
คริติคอล +3%
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%

เป็นตุ๊กตาเศษผ้าให้ความรู้สึกถึงพลังที่อบอุ่น[ตุ๊กตาเศษผ้า] สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นออฟชั่นอื่นเมื่อมาหลอมกับ [ตุ๊กตาวูดูแห่งเปลวเพลิง]


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

4299 ตุ๊กตาน้ำแข็งวูดู  Rare 

Spoiler

ตุ๊กตาน้ำแข็งวูดู
อุปกรณ์ทางเวทย์

VIT +10
INT +10
ฟื้นคืนMP +5
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
[เพิ่มอัตราร่ายเวทย์ +1.5%] เลเวล +1

เป็นตุ๊กตาเศษผ้าให้ความรู้สึกถึงพลังที่อบอุ่น[ตุ๊กตาเศษผ้า] สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นออฟชั่นอื่นเมื่อมาหลอมกับ [ตุ๊กตาวูดูแห่งความเย็น]


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

2069 ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]    Etc 

Spoiler

ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]
คนที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้จะต้องได้รับกำลังที่แข็งแกร่ง - ผู้มาเยือน

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

2

2801 [CN]ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์[100%]-1วัน    Etc 

Spoiler

[CN]ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์[100%]-1วัน
กลุ่มบัฟเฟอร์: 991

[ผลที่จะได้รับเมื่อใช้งาน]
- ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ +100% (1 วัน)

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

252071 สลากวีคลี่สเปเชียล    Etc 

Spoiler

สลากวีคลี่สเปเชียล
สลากลุ้นโชคที่ได้รับจากการสุ่มกล่องวีคลี่สเปเชียล ลุ้นรับแต้มแคชสูงสุด 1,000 LC ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

1

252113 กล่องไอเทมแฟชั่น(30วัน)    Etc 

Spoiler

กล่องไอเทมแฟชั่น(30วัน)
กล่องที่รวบรวมไอเทมแฟชั่นสวยงามเอาไว้มากมาย เมื่อเปิดออกมามีโอกาสได้รับไอเทมแฟชั่น 1 ชิ้น ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

1 -

252180 กล่องโชคดี(Lucky Egg)   Etc 

Spoiler

กล่องโชคดี(Lucky Egg)
กล่องที่รวบรวมไข่โชคดีเอาไว้ เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไข่โชคดี 1 ชนิด ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3

257036 หีบดันเจี้ยนที่ดูเก่าแก่    Etc 

Spoiler

หีบดันเจี้ยนที่ดูเก่าแก่
หีบที่ดูเก่าแก่ของนักสะสมไอเทมในดันเจี้ยน ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ ต้องเปิดออกมาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

2 -

3076 กล่องคอสตูมกันฝนน่ารัก   General 

Spoiler

กล่องคอสตูมกันฝนน่ารัก
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

1921 กล่องคอสตูมลูกวัวน่ารัก   General 

Spoiler

กล่องคอสตูมลูกวัวน่ารัก
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

3686 กล่องคอสตูมนักผจญภัยมือใหม่   General 

Spoiler

กล่องคอสตูมนักผจญภัยมือใหม่
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม 1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

3312 กล่องคอสตูมราชวงศ์ผู้สูงศักด์   General 

Spoiler

กล่องคอสตูมราชวงศ์ผู้สูงศักด์
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

3322 กล่องคอสตูมตัวร้ายจอมวุ่นวาย   General 

Spoiler

กล่องคอสตูมตัวร้ายจอมวุ่นวาย
กล่องเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับเก็บชุดคอสตูม ความน่ารักมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่อาจะคาดเดาเมื่อเปิดออกมาจะได้รับคอสตูม1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

511 กล่องชุดคลุมแห่งไหวพริบ  Rare 

Spoiler

กล่องชุดคลุมแห่งไหวพริบ
กล่องชุดที่ได้เก็บชุดไหวพริบเอาไว้ ความสามารถที่มาพร้อมกับโชคที่จะได้รับ เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไอเทม 1 ชิ้น

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

2101 กล่องผงที่ละเอียดอ่อน  General 

Spoiler

กล่องผงที่ละเอียดอ่อน
กล่องที่เก็บผงที่ละเอียดอ่อนและเศษแร่ลี้ลับเอาไว้ เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับไอเทม 1 ชนิด

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

1993 [JP]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1ชม.)   Etc 

Spoiler

[JP]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1ชม.)
กล่องแห่งความโชคดีที่เต็มไปด้วยยาน้ำ 20% หลากชนิด เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับยาน้ำ 1 ชนิด ระยะเวลา 1 ชม.

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3 -

252099 กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์    Etc 

Spoiler

กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์
กระเป๋าที่เต็มไปด้วยไอเทมบัเฟอร์ที่จำเป็น เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไอเทมบัฟเฟอร์ 1 ชนืด

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3

1817 ตำราเวทย์ของโบเครอน    Etc 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอน
ตำรายาของบลูเครี่อันเมื่อทำการเอ็นชานท์จะไม่มีการล้มเหลว เมื่อเอ็นชานท์ล้มเหลวแล้วไม่ลดเลเวล.และ สามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1
~ +9 เท่านั้น

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

1819 ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร  Rare 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร
เป็นตำหรับยาของบลูเครี่ที่เขาใช้เมื่อมีการเหน็ดเหนือยสามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1 ~ +11 เมื่อใช้แล้วมีโอกาสสำเร็จ 100% ในการทำ

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 12
โอกาสสำเร็จโดยรวม: +100%

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

1171 กิ้งก่าน้ำสีแดง  Rare 

Spoiler

กิ้งก่าน้ำสีแดง
ของประดับศีรษะ

โจมตี +5%
คริติคอลดาเมจ +5%
[สแตททั้งหมด +10%] เลเวล +10


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

1185 กิ้งก่าน้ำสีฟ้า  Rare 

Spoiler

กิ้งก่าน้ำสีฟ้า
ของประดับศีรษะ

โจมตีเวทย์ +5%
คริติคอลดาเมจเวทย์ +3%
[สแตททั้งหมด +10%] เลเวล +10


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 -

1186 กิ้งก่าน้ำสีเขียว  Rare 

Spoiler

กิ้งก่าน้ำสีเขียว
ของประดับศีรษะ

ป้องกัน +5%
ป้องกันเวทย์ +5%
[สแตททั้งหมด +10%] เลเวล +10


จำนวนครั้งที่แลกได้: 5

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถนำปีกนางฟ้าที่เหมือนกัน 2 ชิ้น ไปหลอมเป็นไอเทม 3797 ผลึกวิเศษของนางฟ้า กล่องเลือก
 • สามารถนำไอเทม ตุ๊กตาไฟวูดูจำนวน 2 ชิ้น ไปหลอมเป็นไอเทม 4301 กล่องประหลาดใจที่อบอุ่น
  เพื่อสุ่ม ตุ๊กตาไฟ ที่ความสามารถสูงขึ้นได้ (ระบบเดิมของเกม)
 • สามารถนำไอเทม ตุ๊กตาน้ำแข็งวูดูจำนวน 2 ชิ้น หลอมเป็นไอเทม 4302 กล่องประหลาดใจที่เยือกเย็น
  เพื่อสุ่ม ตุ๊กตาน้ำแข็งวูดู ที่มีความสามารถสูงขึ้นได้ (ระบบเดิมของเกม)
 • สามารถนำไอเทมกิ้งก่าน้ำจำนวน 2 ชิ้นไปหลอมเป็นไอเทม 2026 ไข่กิ้งก่าน้ำที่ยังไม่ฟักตัว
  เพื่อสุ่มรับไอเทมกิ้งก่าชนิดอื่นได้
 • สามารถคอสตูมประเภทเดียวกันจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เพื่อเลือกชิ้นที่ต้องการและสุ่มออฟชั่นได้
  (ค่าออฟชั่นที่ได้จะเหมือนกับการสังเคราะห์คอสแรร์ แต่จะเป็นการสุ่มจำนวนค่าที่จะได้)

 

⭐ โปรโมชั่นเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรโมชั่นและโบนัสเพิ่มเติมจากการสุ่มกล่อง Weekly Special Box

 • ไอดีที่สุ่มกล่องตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลาที่เปิดสุ่มกล่องจะได้รับอีเว้นท์ ×2 (Exp/Item/Gold) (กรณีมีอีเว้นท์อื่น Item/Gold จะถูกจำกัดที่ ×2)
 • ทุกครั้งที่สุ่มกล่องผู้เล่นจะได้รับ 257095 ตั๋ววีคลี่สเปเชียล สำหรับใช้หลอมเป็น 252071 สลากวีคลี่สเปเชียล เพื่อสุ่มแต้มแคช หรือใช้สำหรับ
  แลกซื้อไอเทม 4325 [Weekly]Special Box (Aug) ที่ร้านแคชช่าร์เมืองอัลเคอร์ฮาเบอร์ หลังจากที่ปิดสุ่มในร้านแคชช็อป
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 10 ชิ้น = 1 กล่อง
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 5 ชิ้น + เงินโกลด์ 5m = 1 กล่อง
  • คูปองเติมเงิน × 100 ชิ้น = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน (คิดเป็น +10% จากมูลค่าที่เติมเงินต่อราคากล่องวีคลี่)
   • 10%? Ex) เติมเงิน 500 ได้รับ คูปองเติมเงิน 500 ชิ้น แลกได้ 5 กล่อง × 10 บาท/กล่อง = มูลค่ารวม 50 บาท
  • คูปองเติมเงิน × 50 ชิ้น + เงินโกลด์ 5m = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน

*เซิร์ฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น ไอเทม จำนวน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

หากผู้เล่นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อแอดมินและทีมงานได้ที่ห้องดิสคอร์ดของเซิฟเวอร์ 🤖 //bit.ly/lpasDIS หรือ กล่องข้อความในแฟนเพจลูน่าพลัสเอเชีย

แอดมินและทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่อดใจรอและเลือกเล่นเกมลูน่าพลัสออนไลน์กับลูน่าพลัสเอเชีย 😘

 


ขอให้สนุกกับเกมลูน่าพลัสออนไลน์

ลูน่าพลัสเอเชีย ❤️ 

Link to comment
Share on other sites

 • Admin changed the title to Weekly Special Box เดือนสิงหาคม 2565

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...