Jump to content

Weekly Special Box เดือนมิถุนายน 2566


Admin

Recommended Posts

⭐ ข้อควรทราบและทำความเข้าใจ

⚠️ กล่องสุ่ม Weekly Special Box เป็นกล่องสุ่มไอเทมที่ถูกกำหนดโอกาสที่จะได้รับไอเทมเอาไว้ การได้มาซึ่งไอเทมขึ้นอยู่กับโอกาสในแต่ละครั้งที่ทำการสุ่ม ผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกด้วยตัวผู้เล่นเองที่จะสุ่มหรือไม่สุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีการบังคับ ชักนำ หรือเชิญชวนให้ผู้เล่นทำการสุ่มไอเทม หากผู้เล่นเลือกที่จะทำการสุ่มไอเทม เซิร์ฟเวอร์ถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับในโอกาสที่จะได้รับและไม่ได้รับไอเทม ตามโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้แล้ว  🙏  

 

⭐ ระยะเวลาที่เปิดสุ่ม

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ~ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.

 

⭐ รายละเอียดไอเทมในกล่องสุ่ม

กล่องสุ่มราคา 1,000 LC (10 บาท) มีจำนวนไอเทมที่สุ่มทั้งหมดมี 25 รายการ โดยไอเทมที่สุ่มมีดังนี้

ไอเทมที่สุ่ม

จำนวนที่จะได้รับ จำนวนที่ได้รับแล้ว
09:00 PM 6/17/2023

spacer.png หูเอลฟ์ไวท์ออร่า  Rare 

Spoiler

หูเอลฟ์ไวท์ออร่า
ของประดับใบหน้า

INT +50, WIS +50

เอลฟ์คาลาเควนดิผู้ที่เห็นแสงแห่งพฤกษา

เอลฟ์แห่งแสงสว่าง(1/1)
หูเอลฟ์ไวท์ออร่า

[1]เซ็ตเอฟเฟคต์: โจมตีเวทย์ +4%
                          คริติคอลเวทย์ +4%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +6%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 7

spacer.png น้องหมาโชคดีในลังไม้  Rare 

Spoiler

น้องหมาโชคดีในลังไม้
เสียงอะไรดังออกมาจากในลังไม้? เหมือนจะเป็นเสียงน้องหมา! ลองเปิดมันออกมาแล้วลุ้นกันว่าน้องหมาจะน่ารักแค่ไหนกัน (คำอธิบายในเกมยังแสดงผลไม่ถูกต้อง)

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 6

spacer.png มาร์ควิงที่ยังไม่ได้ทรานฟอร์ม  Rare 

Spoiler

มาร์ควิงที่ยังไม่ได้ทรานฟอร์ม
อุปกรณ์มาร์ควิงเป็นปีกแบบไซเบอร์เนติกส์ แต่ละสีมีความสามารถที่แตกต่างกัน เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับมาร์ควิงพร้อมความสามารถ~

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 18

spacer.png กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(กายภาพ)  Rare 

Spoiler

กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(กายภาพ)
กล่องที่เก็บผ้ายันต์เอาไว้ด้านใน เมื่อเปิดออกมาสามารถเลือกยันต์ระดับเริ่มต้นได้ตามความต้องการ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 44

 spacer.png กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(แห่งเวทย์)  Rare 

Spoiler

กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(แห่งเวทย์)
กล่องที่เก็บผ้ายันต์เอาไว้ด้านใน เมื่อเปิดออกมาสามารถเลือกยันต์ระดับเริ่มต้นได้ตามความต้องการ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 24

spacer.png กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(อื่นๆ)  Rare 

Spoiler

กล่องเลือกยันต์ขั้นแรก(อื่นๆ)
กล่องที่เก็บผ้ายันต์เอาไว้ด้านใน เมื่อเปิดออกมาสามารถเลือกยันต์ระดับเริ่มต้นได้ตามความต้องการ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 26

 spacer.png ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ขั้นสูง  Rare 

Spoiler

ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ขั้นสูง
เป็นของที่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีพลังอะไรเมื่อเปิดผนึกของสิ่งนั้นออกมาแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่าจะมีอะไร

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1

49

spacer.png กล่องสุ่มคอสตูมที่หายาก  Rare   สุ่มคอสตูมแรร์แบบไม่มีออฟชั่น 1 ชิ้น (ใช้สังเคราะห์ตำนาน:คอสคูมแรร์) 

Spoiler

กล่องสุ่มคอสตูมที่หายาก
กล่องที่เก็บคอสตูมที่หาได้ยากเอาไว้ เมื่อเปิดออกมามีโอกาสได้รับคอสตูมแรร์ 1 ชิ้น แม้จะไม่มีค่าออฟชั่นเมื่อได้รับ แต่สามารถนำไปสังเคราะห์เพื่อสร้างคอสตูมระดับตำนานได้

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

 spacer.png ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร  Rare 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอนแห่งพร
เป็นตำหรับยาของบลูเครี่ที่เขาใช้เมื่อมีการเหน็ดเหนือยสามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1 ~ +11 เมื่อใช้แล้วมีโอกาสสำเร็จ 100% ในการทำ

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 12
โอกาสสำเร็จโดยรวม: +100%

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 16

1820 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง  Rare 

Spoiler

ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง
ไอเทมปกป้องการเอ็นชานท์สีทองชั้นสูง! สามารถใช้เอ็นชานท์ได้กับไอเทมทุกเลเวล เมื่อเอ็นชานท์จะ
ได้รับอัตราของโอกาสเอ็นชานท์สำเร็จเพิ่มขึ้น +30% (อัตราของโอกาสไม่ใช่โอกาสสำเร็จโดยรวม) หากเอ็นชานท์ล้มเหลวเลเวลเอ็นชานท์จะไม่ลดลงและไอเทมจะไม่สูญหาย สามารถใช้เอ็นชานท์ได้ตั้งแต่ +1 ~ +14

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 1 ~ 15
อัตราของโอกาสสำเร็จ: 30%

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 67

spacer.png กล่องคอสตูมพันเอกยูนิฟอร์ม  General 

Spoiler

คนในเครื่องแบบ(4/4)
พันเอกยูนิฟอร์ม(หัว)
พันเอกยูนิฟอร์ม(ตัว)
พันเอกยูนิฟอร์ม(มือ)
พันเอกยูนิฟอร์ม(เท้า)

[3]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +25%
                          MP +35%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +53

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: ป้องกัน +20%
                           ป้องกันเวทย์ +10%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +247


จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

2 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมน้องหมาสุดน่ารัก  General 

Spoiler

น้องหมาอัลเคอร์ฯ(4/4)
น้องหมาสุดน่ารัก(หัว)
น้องหมาสุดน่ารัก(มือ)
น้องหมาสุดน่ารัก(ตัว)
น้องหมาสุดน่ารัก(เท้า)

[3]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +35%
                           MP +25%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +53

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: ป้องกัน +10%
                           ป้องกันเวทย์ +20%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +247


จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

2 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมอัศวินรัตติกาล  General 

Spoiler

อัศวินรัตติกาล(4/4)
อัศวินรัตติกาล(หัว)
อัศวินรัตติกาล(ตัว)
อัศวินรัตติกาล(มือ)
อัศวินรัตติกาล(เท้า)

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +15%
                          MP +15%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +100
                          ความเร็วโจมตีกายภาพ +20%
                          ความเร็วร่ายเวทย์ +18%

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

2 > 100

spacer.png กล่องคอมตูมสตีทไฟต์เตอร์  General 

Spoiler

ไฟเตอร์ผู้กล้า(4/4)
สตีทไฟต์เตอร์(หัว)
สตีทไฟต์เตอร์(ตัว)
สตีทไฟต์เตอร์(มือ)
สตีทไฟต์เตอร์(เท้า)

[3]เซ็ตเอฟเฟคต์: โจมตี +20%
                           โจมตีเวทย์ +20%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +53

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +10%
                           MP +10%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +175
                           [เพิ่มสแตททั้งหมด +2%] เลเวล +1

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

2 > 100

spacer.png กล่องคอสตูมอัศวินผู้พิทักษ์  General 

Spoiler

อัศวินผู้พิทักษ์(4/4)
อัศวินผู้พิทักษ์(หัว)
อัศวินผู้พิทักษ์(ตัว)
อัศวินผู้พิทักษ์(มือ)
อัศวินผู้พิทักษ์(เท้า)

[3]เซ็ตเอฟเฟคต์: โจมตี +20%
                           โจมตีเวทย์ +20%
                           ความเร็วเคลื่อนที่ +53

[4]เซ็ตเอฟเฟคต์: HP +10%
                          MP +10%
                          ความเร็วเคลื่อนที่ +175
                          [เพิ่มสแตททั้งหมด +2%] เลเวล +1

จำนวนครั้งที่แลกได้: 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

2 > 100

spacer.png ลูกบาศก์โบราณ  General   

Spoiler

ลูกบาศก์โบราณ
เมื่อใช้ลูกบาศก์โบราณสามารถใช้ผสมกับคอสตูมเมื่อใช้ผวสกับคอสตูม 2 ชิ้นสามารถได้รับเครื่องแต่งกายใหม่2.สามารถจะผสมไอเท็มส่วนตัวและในช่วงเวลาเท่านั้นซึ่งจะอยู่ในช่วงอีเวนของเควสเท่านั้น เครื่องแต่งกายที่ได้จากการล่ามอนสเตอร์การจำกัดการขายและของที่ได้รับจากกล่องโชคดีทั้งหลายไม่
สามารถหลอมได้ระยะในการใช้งานนั้นไม่มีการจำกัดถ้านำเครื่องแต่งการที่ผสมได้นี้ไปไปทำคอสตูมแลโอกาสที่ได้จะต่ำ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

2069 ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]   Etc 

Spoiler

ใบสั่งเพิ่มแต้มสกิล[+5]
คนที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้จะต้องได้รับกำลังที่แข็งแกร่ง - ผู้มาเยือน

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

2 > 100

257032 กระเป๋าเงินโกลด์(5ล้าน)   Etc   × 2 ชิ้น (รวมสุ่มได้สูงสุด 10m)

Spoiler

กระเป๋าเงินโกลด์(5ล้าน)
กระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินโกลด์! เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสที่จะ ได้รับโกลด์สูงสุด 5,000,000 โกลด์

คูลไทม์: 1.0 วิ

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

2 > 100

spacer.png [TW]ใบสั่งโชคดีในการล่า[100%]-1วัน   Etc 

Spoiler

[TW]ใบสั่งโชคดีในการล่า[100%]-1วัน
กลุ่มบัฟเฟอร์: 1055
ในเวลา 1 วัน ตัวละครจะมีโอกาสได้รับไอเทมเพิ่มขึ้น 100% โดย
ประมาณผลนี้จะไม่หายไปแม้ตัวละครจะตาย

[ผลที่จะได้รับเมื่อใช้งาน]
- โอกาสรับไอเทม +100% (1 วัน)

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลายเสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

252071 สลากวีคลี่สเปเชียล   Etc 

Spoiler

สลากวีคลี่สเปเชียล
สลากลุ้นโชคที่ได้รับจากการสุ่มกล่องวีคลี่สเปเชียล ลุ้นรับแต้มแคชสูงสุด 1,000 LC ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

เก็บ: โกดังส่วนตัว

1 > 100

spacer.png กล่องสุ่มของแต่งบ้าน(30วัน)

Spoiler

กล่องสุ่มของแต่งบ้าน(30วัน)
เป็นไอเทมที่ตกแต่งบ้านของท่านให้ดูน่าอัศจรรย์กรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดีจะเกิดสิ่งที่ดีๆที่ท่านไม่อาจรู้ได้

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

252099 กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์   Etc 

Spoiler

กระเป๋าไอเทมบัฟเฟอร์
กระเป๋าที่เต็มไปด้วยไอเทมบัเฟอร์ที่จำเป็น เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไอเทมบัฟเฟอร์ 1 ชนิด

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

2 > 100

252180 กล่องโชคดี(Lucky Egg)   Etc 

Spoiler

กล่องโชคดี(Lucky Egg)
กล่องที่รวบรวมไข่โชคดีเอาไว้เมื่อเปิดออกมาจะได้รับไข่โชคดี 1 ชนิด ขอให้โชคดี

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3 > 100

spacer.png [TW]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1ชม.)   Etc 

Spoiler

[TW]กล่องโชคดียาน้ำ[20%](1วัน)
กล่องแห่งความโชคดีที่เต็มไปด้วยยาน้ำ 20% หลากชนิด เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับยาน้ำ 1 ชนิด ระยะเวลา 1 วัน

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

3 > 100

1817 ตำราเวทย์ของโบเครอน   Etc 

Spoiler

ตำราเวทย์ของโบเครอน
ตำรายาของบลูเครี่อันเมื่อทำการเอ็นชานท์จะไม่มีการล้มเหลวเมื่อเอ็นชานท์ล้มเหลวแล้วไม่ลดเลเวลและสามารถใช้ได้กับการเอ็นชานท์ไอเท็มเลเวล +1 ~ +9 เท่านั้น

[ข้อมูลการเอ็นชานท์]
เลเวลเอ็นชานท์: 0 ~ 10

ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

1 > 100

อัพเดทจำนวนที่สุ่มได้เมื่อ:  09:00 PM 6/17/2023 (ปิดกล่อง)
หมายเหตุ: จำนวนรวมที่สุ่มได้เฉพาะการสุ่มผ่านร้านแคชช็อปเท่านั้น (ไม่รวมจำนวนที่ได้จากกล่องสุ่มวีคและวีคแรร์ในเกม) 


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถคอสตูมประเภทเดียวกันจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เพื่อเลือกชิ้นที่ต้องการและสุ่มออฟชั่นได้
  (ค่าออฟชั่นที่ได้จะเหมือนกับการสังเคราะห์คอสแรร์ แต่จะเป็นการสุ่มจำนวนค่าที่จะได้)
 • สามารถนำคอสตูมประเภทเดียวกันจำนวน 2 ชิ้นไปสังเคราะห์เป็นคอสตูมแรร์ได้
  (หากสังเคราะห์ได้คอสตูมแรร์ค่าที่ได้จะไม่สุ่มจะเป็นค่าสูงสุดเหมือนการสังเคราะห์โดยใช้คอสตูมถาวรของระบบเกม)
 • สามารถนำคอสตูมจากกล่องวีคไปแยกเพื่อหลอม หีบเสื้อผ้าโบราณ ได้

 

⭐ โปรโมชั่นและข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรโมชั่นและข้อมูลเพิ่มเติมจากการสุ่มกล่อง Weekly Special Box

 1. ไอดีที่สุ่มกล่องจะได้  รับบัฟเฟอร์วีคลี่สเปเชียลตลอดทั้งเดือนมิถุนายน  โดยอัตราที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องที่กดสุ่มดังนี้
  • spacer.png [Weekly]ค่าประสบการณ์
  • spacer.png [Weekly]โอกาสได้รับไอเท็ม
  • spacer.png [Weekly]เงินโกลด์ที่ได้รับ
    
   รวมจำนวนที่สุ่ม (กล่อง) อัตราที่จะได้รับ
   >= 300 300%
   >= 200 200%
   >= 100 100%
   >= 50 50%
   >= 40 40%
   >= 30 30%
   >= 20 20%
   >= 10 10%
    
 2. ทุกครั้งที่สุ่มกล่องผู้เล่นจะได้รับ 257095 ตั๋ววีคลี่สเปเชียล สำหรับใช้หลอมเป็น 252071 สลากวีคลี่สเปเชียล เพื่อสุ่มแต้มแคช หรือใช้สำหรับ
  แลกซื้อไอเทม 4325 [Weekly]Special Box (Jun) ที่ร้านแคชช่าร์เมืองอัลเคอร์ฮาเบอร์ หลังจากที่ปิดสุ่มในร้านแคชช็อป
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 10 ชิ้น = 1 กล่อง
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 5 ชิ้น + เงินโกลด์ 20m = 1 กล่อง
  • คูปองเติมเงิน × 100 ชิ้น + เงินโกลด์ 10m = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน (คิดเป็น +10% จากมูลค่าที่เติมเงินต่อราคากล่องวีคลี่)
   • 10%? Ex) เติมเงิน 500 ได้รับ คูปองเติมเงิน 500 ชิ้น แลกได้ 5 กล่อง × 10 บาท/กล่อง = มูลค่ารวม 50 บาท
  • คูปองเติมเงิน × 50 ชิ้น + เงินโกลด์ 20m = 1 กล่อง โปรโมชั่นเติมเงิน
 3. ทุก 100 50 กล่องที่เปิดสุ่มจะได้รับไอเทม 257087 [Weekly]Special Rare Box (Jun) เป็นกล่องสุ่มไอเทมเฉพาะหมวดไอเทมแรร์  Rare  
 4.  เดือนนี้เท่านั้น  spacer.png [EV]หินออฟชั่นผูกมัด มูลค่า ~1,500 LC สามารถแลกรับเพิ่มโดยใช้ไอเทมดังต่อไปนี้
  • ตั๋ววีคลี่สเปเชียล × 5 ชิ้น + เงินโกลด์ 5m = 1 ชิ้น
  • คูปองเติมเงิน × 50 ชิ้น + เงินโกลด์ 5m  = 1 ชิ้น

 หลังจากปิดการสุ่มทีมงานจะสรุปและจัดส่งไอเทมโปรโมชั่นไปยังตู้จดหมายภายใน 1 - 2 วัน (จะประกาศให้ทราบเมื่อส่งไอเทมแล้ว)  

*เซิร์ฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น ไอเทม จำนวน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

หากผู้เล่นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อแอดมินและทีมงานได้ที่ห้องดิสคอร์ดของเซิฟเวอร์ 🤖 //bit.ly/lpasDIS หรือ กล่องข้อความในแฟนเพจลูน่าพลัสเอเชีย

แอดมินและทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่อดใจรอและเลือกเล่นเกมลูน่าพลัสออนไลน์กับลูน่าพลัสเอเชีย 😘

 


ขอให้สนุกกับเกมลูน่าพลัสออนไลน์

ลูน่าพลัสเอเชีย ❤️ 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...