Jump to content
 • ระบบรูนเครื่องราง


  Admin

  ระบบรูนเป็นอีกหนึ่งระบบที่ถูกพัฒนาเข้ามาในระบบเกมหลายๆเกม รวมทั้งเกมลูน่าของเซิร์ฟ Official สำหรับลูน่าพลัสเอเชียเราได้ศึกษาถึงความยากง่ายต่อการใช้งาน

  ระบบจากเซิร์ฟเวอร์ Official และนำมาปรับใช้เป็นระบบรูนที่เป็นรูปแบบเฉพาะลูน่าพลัสเอเชีย ไม่ยากไปหรือไม่ง่ายไป เพื่อเพิ่มสนุกในการเล่นเกม

  รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาติดตามกันได้เลยค่ะ 

   

  📒 ประเภทหินรูนและวิธีการเปิดใช้งานช่องรูน

  หินรูนคือเครื่องรางรูปแบบหนึ่งสำหรับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละคร หินรูนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • spacer.png รูนโจมตี
   Spoiler

   รูนโจมตี
   รูนเครื่องลาง / โจมตี
   เลเวล: 105

   รูนเครื่องลางที่มีพลังลึกลับแอบแฝงอยู่ เมื่อนำไปสังเคราะห์ค่าพลังลึกลับจะปรากฏขึ้น

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

   เก็บ: โกดังส่วนตัว

  • spacer.png รูนป้องกัน
   Spoiler

   รูนป้องกัน
   รูนเครื่องลาง / ป้องกัน
   เลเวล: 105

   รูนเครื่องลางที่มีพลังลึกลับแอบแฝงอยู่ เมื่อนำไปสังเคราะห์ค่าพลังลึกลับจะปรากฏขึ้น

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

   เก็บ: โกดังส่วนตัว

  • spacer.png รูนยูทิลิตี้
   Spoiler

   รูนยูทิลิตี้
   รูนเครื่องลาง / ยูทิลิตี้
   เลเวล: 105

   รูนเครื่องลางที่มีพลังลึกลับแอบแฝงอยู่ เมื่อนำไปสังเคราะห์ค่าพลังลึกลับจะปรากฏขึ้น

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ สังเคราะห์

   เก็บ: โกดังส่วนตัว

    

  การจะใส่หินรูนได้นั้น ผู้เล่นต้องเปิดใช้ช่องรูนก่อน โดยใช้ไอเทมดังนี้

  • spacer.png ตราเปิดผนึกช่องรูน(โจมตี)
   Spoiler

   ตราเปิดผนึกช่องรูน(โจมตี)
   ตราสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเปิดผนึกช่องรูนโจมตี เมื่อมีไอเทมนี้แล้วสามารถเลือกเปิดผนึกช่องที่ต้องการได้ทันที

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

  • spacer.png ตราเปิดผนึกช่องรูน(ป้องกัน)
   Spoiler

   ตราเปิดผนึกช่องรูน(ป้องกัน)
   ตราสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเปิดผนึกช่องรูนป้องกัน เมื่อมีไอเทมนี้แล้วสามารถเลือกเปิดผนึกช่องที่ต้องการได้ทันที

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลายเสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

  • spacer.png ตราเปิดผนึกช่องรูน(ยูทิลิตี้)
   Spoiler

   ตราเปิดผนึกช่องรูน(ยูทิลิตี้)
   ตราสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเปิดผนึกช่องรูนทั่วไป เมื่อมีไอเทมนี้แล้วสามารถเลือกเปิดผนึกช่องที่ต้องการได้ทันที

   ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

    

  แลกที่เอ็นพีซีลูน่าโดยใช้ spacer.png เหรียญลูน่าคอยน์(โกลด์) จากเควสท์รายวัน, ร้านแคชช็อป, กล่องวีคหรือแลกไอเทมกับระบบอื่นๆแล้วแต่ช่วงเวลาที่เปิดให้แลก

  เมื่อผู้เล่นมีไอเทม ตราเปิดผนึกช่องรูน ในตัวละครแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกที่ช่องรูนที่ต้องการเปิดผนึก (เหมือนเปิดผนึกช่องแฟชั่น) เมื่อช่องรูนถูกปลดผนึก

  จะทำให้สามารถใส่รูนได้ โดยในแต่ละประเภทสามารถใส่รูนได้ 20 ชิ้น รวมทั้งหมด 60 ชิ้น 

  image.gif

   

   

  ⁉️ หินรูนสามารถหาได้จากที่ไหน?

  ผู้เล่นสามารถดรอปไอเทม spacer.png ชิ้นส่วนรูนเครื่องราง ได้ที่แผนที่ อาณาจักรหินแกร่ง เมื่อสะสมไอเทมครบตามจำนวนแล้วสามารถนำมาหลอม

  โดยมีสูตรการหลอมดังนี้ (แพท 1.5.0)

   

  เมื่อหลอมสำเร็จจะได้รับไอเทม spacer.png รูนที่ยังไม่ได้โพรเซส เมื่อเปิดออกมาจะมีโอกาสได้รับหิน รูนโจมตี, รูนป้องกันและรูนยูทิลิตี้ 1 ชิ้น นอกจากการหลอมแล้ว

  ผู้เล่นสามารถรล่าเวิลด์บอสเพื่อดรอปไอเทม รูนที่ยังไม่ได้โพรเซส ได้ โอกาสดรอปจะอยู่ที่ 15% - 20% จำนวนที่ได้รับจะแตกต่างออกไปแต่ละชนิดของเวิลด์บอส

  Spoiler

  รูนที่ยังไม่ได้โพรเซส
  หินรูนที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ เมื่อโพรเซสจะมีโอกาสได้รับรูนโจมตี, ป้องกันหรือยูทิลิตี้จำนวน 1 ชิ้น สามารถใช้รูนสองชิ้นเพื่อสังเคราะห์มอบพลังให้กับ
  รูนได้

  ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์ 

  image.png

  เนื่องจากหินรูนทุกชนิด หลังจากโพรเซส (เปิดกล่อง) ออกมาแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ หากผู้เล่นได้รับหินรูนโจมตี, ป้องกันหรือยูทิลิตี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว

  และไม่มีความจำเป็นต้องใช้หินชนิดนั้น สามารถนำหินรูนไปแยกเป็น spacer.png ชิ้นส่วนรูนเครื่องราง เพื่อหลอมไอเทมใหม่อีกครั้งได้

   

  🔥 การสังเคราะห์เพิ่มออฟชั่นหินรูน

  แม้จะได้หินรูนมาแล้ว ยังเป็นรูนเปล่าๆ ที่ยังไม่ได้เพิ่มความสามารถ ก่อนการใช้งานต้องนำรูนมาสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความสามารถของรูนประเภทนั้นๆ

  สำหรับการสังเคราะห์รูนจะใช้ไอเทม spacer.png คัมภีร์เครื่องราง เมื่อกดใช้งานจะปรากฏหน้าต่าง สังเคราะห์ไอเทม สามารถใช้หินรูนประเภทเดียวกัน 2 ชิ้น

  เพื่อสังเคราะห์ค่าความสามารถ โดยค่าจะแยกตามประเภทของรูนแต่ละชนิด ผู้เล่นสามารถเลือกค่าความสามารถที่ต้องการได้ ดังนี้

  Spoiler

  คัมภีร์เครื่องราง
  คัมภีร์เก่าแก่ที่ใช้สำหรับสังเคราะห์รูนเครื่องราง เพื่อเพิ่มออฟชั่นพลังลึกลับแห่งรูนโจมตีรูนป้องกัน และรูนยูทิลิตี้

  ขาย แลกเปลี่ยน เก็บ ทำลาย เสริม หลอม แยก เอ็นชานท์

   

  • spacer.png รูนโจมตี (รวม 20 ชิ้นให้ค่าสูงสุดที่ +40%)
   • พลังโจมตี: 1.0% ~ 2.0%
   • พลังโจมตีเวทย์: 1.0% ~ 2.0%
     
  • spacer.png รูนป้องกัน (รวม 20 ชิ้นให้ค่าสูงสุดที่ +40%)
   • พลังป้องกัน: 1.0% ~ 2.0%
   • พลังป้องกันเวทย์: 1.0% ~ 2.0%
     
  • spacer.png รูนยูทิลิตี้
   • คริติคอล: 0.5% ~ 1.0%
   • คริติคอลดาเมจ: 0.5% ~ 1.0%
   • คริติคอลเวทย์: 0.5% ~ 1.0%
   • คริติคอลดาเมจเวทย์: 0.5 ~ 1.0%
   • แม่นยำ: 0.5% ~ 1.0%
   • หลบหลีก: 0.5% ~ 1.0%
   • อัตราเคลื่อนที่: 0.5% ~ 1.0%
   • พลังชีวิตสูงสุด: 1.5% ~ 2.5%
   • พลังมานาสูงสุด: 1.5% ~ 2.5%
   • ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ: 2.0% ~ 5.0%
   • โอกาสได้รับไอเทม: 2.0% ~ 5.0%
   • เงินโกลด์ที่ได้รับ: 2.0% ~ 5.0%

  เมื่อสังเคราะห์สำเร็จความสามารถที่เลือกและค่าที่ได้รับจะปรากฏบนไอคอนของรูนชิ้นนั้น เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้รูนเพื่อเพิ่มความสามารถให้เราได้่ทันที

  แต่ข้อควรทราบและทำความเข้าใจ หินรูนทุกชนิดจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และไม่สามารถเพิ่มออฟชั่นอื่นๆให้กับรูนได้อีก

  lunaplus_asia-rune-crafting-01.gif

  และเพื่อเพิ่มสะดวกในการรวมค่าของหินรูนทั้งหมดที่สวมใส่ในแต่ละประเภท เมื่อผู้เล่นนำเม้าส์ไปชี้บนแท็ปช่องนั้นๆ ระบบจะสรุปจำนวนค่าทั้งหมดของรูน

  ที่สวมใส่อยู่ในช่องนั้นๆ ดังภาพประกอบด้านบน แอดมินและทีมงานหวังว่าระบบรูนจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มความสนุกให้กับผู้เล่นทุกคน

  และเพิ่มช่องทางในการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครสูงมากขึ้นไปอีก

   

  หากผู้เล่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ หรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถโพสต์สอบถามไว้ในคอมมูนิวนี้ได้ทันที

  หรือติดต่อแอดมินโดยตรงได้ที่ 🤖 ห้องดิสคอร์ด ของเซิร์ฟเวอร์

   

  ขอให้สนุกกับเกมลูน่าพลัสออนไลน์
  ลูน่าพลัสเอเชีย ❤️

   


  🏠 เว็บหลัก ⬇️ ดาวน์โหลด 🤖 ห้องดิสคอร์ด 🌍 แฟนเพจ 💬 กลุ่มเฟซบุค 🖥️ รายละเอียดเซิฟ 🔎 ค้นหาไอเทม


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.


×
×
 • Create New...