Jump to content

Helpdesk

Forums

  1. Bug Report   (460 visits to this link)

    แจ้งบัคหรือปัญหาในการเล่นเกม ตัวเกมหรือระบบเกมทำงานผิดพลาด

  2. Suguestion   (516 visits to this link)

    แนะนำหรือร้องขอระบบที่ต้องการ การปรับแก้ต่างๆภายในเกมและอื่นๆ

×
×
  • Create New...