Jump to content
 • ระบบออฟชั่นผูกมัดไอเทม


  Admin

  ระบบออฟชั่นผูกมัดไอเทม เป็นออฟชั่นสีแดงที่ได้จากการผูกมัดไอเทมกับไอดีของตัวละคร จำกัดเฉพาะไอเทมสวมใส่ทุกชนิด

  ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เท่านั้น ออฟชั่น ที่ได้รับจะแยกตามชนิดและประเภทของไอเทม เป็นระบบเพิ่มเติมที่ถูกพัฒนาเข้ามา

  พร้อมกับการจำกัดการแลกเปลี่ยนไอเทมสวมใส่ภายในเกม

   

  ออฟชั่นการผูกมัดได้มาอย่างไร?


  ออฟชั่นจะได้รับจากการแลกเปลียนไอเทมครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • การแลกเปลี่ยนกับตัวละครอื่น
  • การซื้อจากร้านค้าตัวละครอื่น
  • การขายให้ร้านค้าตัวละครอื่น
  • การนำไอเทมออกจากโกดังกิลด์
  • การลูทติ้งจากระบบ PK

  ไอเทมสวมใส่ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกชนิด จะถูกจำกัดการแลกเปลี่ยนได้ 5 ครั้งต่อชิ้น

  image.png

  เมื่อทำการแลกเปลี่ยนไอเทม จำนวนครั้งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้จะลดลง -1 ครั้ง เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด ไอเทมจะถูกผูกมัดกับไอดี

  ของตัวละคร และถูกส่งมอบออฟชั่นให้โดยอัตโนมัติ

  image.png

  image.png

  ไอเทมที่ถูกผูกมัดแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่สามารถนำเข้าโกดังส่วนตัวได้

   

  ไอเทมที่ถูกผูกมัดสามารถปลดได้ไหม?


  หากผู้เล่นต้องการแลกเปลี่ยนไอเทมที่ถูกผูกมัด สามารถปลดการผูกมัดไอเทมได้โดยใช้ไอเทม spacer.png ใบสั่งปลดผูกมัดไอเทม

  image.png

  เมื่อปลดการผูกมัดสำสำเร็จ ออฟชั่นการผูกมัดจะหายไป และไอเทมจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ 5 ครั้งต่อชิ้นเหมือนเดิม การปลดการผูกมัดไอเทม

  ต้องใช้เงินโกลด์ส่วนหนึ่ง และมีโอกาสล้มเหลว จำนวนแถวของออฟชั่นที่มากขึ้นส่งผลให้โอกาสล้มเหลวสูงขึ้น

  จำนวนแถว 1 2 3 4 5
  โอกาสสำเร็จ 99.0% 69.40% 57.20% 46.40% 33.40%

   

  ไอเทมที่ใช้ปลดการผูกมัดหาได้จากที่ไหน?


  ผู้เล่นสามารถซื้อโดยใช้เงินโกลด์จากร้านค้าในเกม หรือแลกซื้อจากร้าน PC และซื้อจากร้านแคชช็อปภายในเกม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของเซิร์ฟเวอร์

  กล่องของขวัญ กล่องรางวัล และระบบอื่นๆของเกม

   

  ออฟชั่นที่จะได้รับมีอะไรบ้าง?


  ค่าออฟชั่นที่ได้รับจะแยกตามประเภทและเลเวลของไอเทมดังนี้

  ▪️ดาบ, ขวาน, ลูกตุ้ม, เฮฟวี่อาร์มเมอร์ (เกราะหนัก)

  Spoiler
  จำนวนแถว / โอกาส 1 2 3 4 5
  98% 2% - - -

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 1 ~ 4    
  INT 6.00% 1 ~ 4    
  DEX 6.00% 1 ~ 4    
  WIS 6.00% 1 ~ 4    
  VIT 6.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตี 6.00% 1 ~ 4    
  พลังป้องกัน 6.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตีเวทย์ 6.00% 1 ~ 4    
  พลังป้องกันเวทย์ 6.00% 1 ~ 4    
  โอกาสคริติคอล     6.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.00% 1 ~ 4    
  หลบหลีก 6.00% 1 ~ 4    
  ความเร็วเคลื่อนที่     4.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.00% 10 ~ 40    
  พลังมานา 6.00% 10 ~ 40    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.00% 1 ~ 4    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.00% 1 ~ 4    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  INT 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  DEX 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  WIS 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  VIT 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตี 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกัน 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  โอกาสคริติคอล     6.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  หลบหลีก 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่     4.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.00% 41 ~ 75    
  พลังมานา 6.00% 41 ~ 75    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.00% 4.1 ~ 7.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  INT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  DEX 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  WIS 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  VIT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตี 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกัน 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  โอกาสคริติคอล     6.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  หลบหลีก 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่     4.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.00% 76 ~ 105    
  พลังมานา 6.00% 76 ~ 105    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.00% 7.6 ~ 10.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 10.6 ~ 15    
  INT 6.00% 10.6 ~ 15    
  DEX 6.00% 10.6 ~ 15    
  WIS 6.00% 10.6 ~ 15    
  VIT 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตี 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกัน 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตีเวทย์ 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกันเวทย์ 6.00% 10.6 ~ 15    
  โอกาสคริติคอล     6.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.00% 10.6 ~ 15    
  หลบหลีก 6.00% 10.6 ~ 15    
  ความเร็วเคลื่อนที่     4.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังมานา 6.00% 106 ~ 150    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.00% 106 ~ 150    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.00% 10.6 ~ 15    

  ▪️มีด, ธนู, ปืน, ไลท์อาร์มเมอร์ (เกราะเบา)

  Spoiler
  จำนวนแถว / โอกาส 1 2 3 4 5
  98% 2% - - -

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 7.50% 1 ~ 4    
  INT        
  DEX 7.00% 1 ~ 4    
  WIS 6.50% 1 ~ 4    
  VIT 6.50% 1 ~ 4    
  พลังโจมตี 6.50% 1 ~ 4    
  พลังป้องกัน 7.50% 1 ~ 4    
  พลังโจมตีเวทย์        
  พลังป้องกันเวทย์ 6.50% 1 ~ 4    
  โอกาสคริติคอล     6.50% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.50% 1 ~ 4    
  หลบหลีก 6.50% 1 ~ 4    
  ความเร็วเคลื่อนที่     6.50% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.50% 10 ~ 40    
  พลังมานา 6.50% 10 ~ 40    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.50% 1 ~ 4    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.50% 1 ~ 4    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 7.50% 4.1 ~ 7.5    
  INT        
  DEX 7.00% 4.1 ~ 7.5    
  WIS 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  VIT 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตี 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกัน 7.50% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตีเวทย์        
  พลังป้องกันเวทย์ 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  โอกาสคริติคอล     6.50% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  หลบหลีก 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่     6.50% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.50% 41 ~ 75    
  พลังมานา 6.50% 41 ~ 75    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.50% 4.1 ~ 7.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.50% 4.1 ~ 7.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 7.50% 7.6 ~ 10.5    
  INT        
  DEX 7.00% 7.6 ~ 10.5    
  WIS 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  VIT 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตี 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกัน 7.50% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตีเวทย์        
  พลังป้องกันเวทย์ 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  โอกาสคริติคอล     6.50% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  หลบหลีก 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่     6.50% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.50% 76 ~ 105    
  พลังมานา 6.50% 76 ~ 105    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.50% 7.6 ~ 10.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.50% 7.6 ~ 10.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 7.50% 10.6 ~ 15    
  INT        
  DEX 7.00% 10.6 ~ 15    
  WIS 6.50% 10.6 ~ 15    
  VIT 6.50% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตี 6.50% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกัน 7.50% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตีเวทย์        
  พลังป้องกันเวทย์ 6.50% 10.6 ~ 15    
  โอกาสคริติคอล     6.50% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 6.50% 10.6 ~ 15    
  หลบหลีก 6.50% 10.6 ~ 15    
  ความเร็วเคลื่อนที่     6.50% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 6.50% 106 ~ 150    
  พลังมานา 6.50% 106 ~ 150    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 6.50% 10.6 ~ 15    
  ฟื้นคืนพลังมานา 6.50% 10.6 ~ 15    

  ▪️ไม้เท้า, เสื้อคลุม

  Spoiler
  จำนวนแถว / โอกาส 1 2 3 4 5
  98% 2% - - -

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR        
  INT 9.00% 1 ~ 4    
  DEX        
  WIS 9.00% 1 ~ 4    
  VIT 8.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตี        
  พลังป้องกัน 8.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตีเวทย์ 9.00% 1 ~ 4    
  พลังป้องกันเวทย์ 8.00% 1 ~ 4    
  โอกาสคริติคอล     9.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ        
  หลบหลีก        
  ความเร็วเคลื่อนที่     8.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 8.00% 10 ~ 40    
  พลังมานา 8.00% 10 ~ 40    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 8.00% 1 ~ 4    
  ฟื้นคืนพลังมานา 8.00% 1 ~ 4    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR        
  INT 9.00% 4.1 ~ 7.5    
  DEX        
  WIS 9.00% 4.1 ~ 7.5    
  VIT 8.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตี        
  พลังป้องกัน 8.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 9.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 8.00% 4.1 ~ 7.5    
  โอกาสคริติคอล     9.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ        
  หลบหลีก        
  ความเร็วเคลื่อนที่     8.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 8.00% 41 ~ 75    
  พลังมานา 8.00% 41 ~ 75    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 8.00% 4.1 ~ 7.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 8.00% 4.1 ~ 7.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR        
  INT 9.00% 7.6 ~ 10.5    
  DEX        
  WIS 9.00% 7.6 ~ 10.5    
  VIT 8.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตี        
  พลังป้องกัน 8.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 9.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 8.00% 7.6 ~ 10.5    
  โอกาสคริติคอล     9.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ        
  หลบหลีก        
  ความเร็วเคลื่อนที่     8.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 8.00% 76 ~ 105    
  พลังมานา 8.00% 76 ~ 105    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 8.00% 7.6 ~ 10.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 8.00% 7.6 ~ 10.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR        
  INT 9.00% 10.6 ~ 15    
  DEX        
  WIS 9.00% 10.6 ~ 15    
  VIT 8.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตี        
  พลังป้องกัน 8.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตีเวทย์ 9.00% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกันเวทย์ 8.00% 10.6 ~ 15    
  โอกาสคริติคอล     9.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ        
  หลบหลีก        
  ความเร็วเคลื่อนที่     8.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 8.00% 106 ~ 150    
  พลังมานา 8.00% 106 ~ 150    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 8.00% 10.6 ~ 15    
  ฟื้นคืนพลังมานา 8.00% 10.6 ~ 15    

  ▪️แหวน, สร้อยคอ, เข็มขัด, ต่างหู, อาวุธดูอัล, โล่

  Spoiler
  จำนวนแถว / โอกาส 1 2 3 4 5
  98% 2% - - -

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 1 ~ 4    
  INT 6.00% 1 ~ 4    
  DEX 6.00% 1 ~ 4    
  WIS 6.00% 1 ~ 4    
  VIT 6.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตี 5.00% 1 ~ 4    
  พลังป้องกัน 5.00% 1 ~ 4    
  พลังโจมตีเวทย์ 5.00% 1 ~ 4    
  พลังป้องกันเวทย์ 5.00% 1 ~ 4    
  โอกาสคริติคอล 5.00% 1 ~ 4 5.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 5.00% 1 ~ 4    
  หลบหลีก 5.00% 1 ~ 4    
  ความเร็วเคลื่อนที่ 5.00% 1 ~ 4 5.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 5.00% 10 ~ 40    
  พลังมานา 5.00% 10 ~ 40    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 5.00% 1 ~ 4    
  ฟื้นคืนพลังมานา 5.00% 1 ~ 4    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  INT 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  DEX 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  WIS 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  VIT 6.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตี 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกัน 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  โอกาสคริติคอล 5.00% 4.1 ~ 7.5 5.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  หลบหลีก 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่ 5.00% 4.1 ~ 7.5 5.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 5.00% 41 ~ 75    
  พลังมานา 5.00% 41 ~ 75    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 5.00% 4.1 ~ 7.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 5.00% 4.1 ~ 7.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  INT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  DEX 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  WIS 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  VIT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตี 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกัน 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  โอกาสคริติคอล 5.00% 7.6 ~ 10.5 5.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  หลบหลีก 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่ 5.00% 7.6 ~ 10.5 5.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 5.00% 76 ~ 105    
  พลังมานา 5.00% 76 ~ 105    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 5.00% 7.6 ~ 10.5    

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 10.6 ~ 15    
  INT 6.00% 10.6 ~ 15    
  DEX 6.00% 10.6 ~ 15    
  WIS 6.00% 10.6 ~ 15    
  VIT 6.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตี 5.00% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกัน 5.00% 10.6 ~ 15    
  พลังโจมตีเวทย์ 5.00% 10.6 ~ 15    
  พลังป้องกันเวทย์ 5.00% 10.6 ~ 15    
  โอกาสคริติคอล 5.00% 10.6 ~ 15 5.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 5.00% 10.6 ~ 15    
  หลบหลีก 5.00% 10.6 ~ 15    
  ความเร็วเคลื่อนที่ 5.00% 10.6 ~ 15 5.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 5.00% 106 ~ 150    
  พลังมานา 5.00% 106 ~ 150    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 5.00% 10.6 ~ 15    
  ฟื้นคืนพลังมานา 5.00% 10.6 ~ 15    

  ▪️ของประดับศีรษะ, ของประดับใบหน้า, ของประดับพิเศษ, ของประดับหลัง (ปีก), คอสตูมทุกชิ้นส่วน

  Spoiler
  จำนวนแถว / โอกาส 1 2 3 4 5
  98% 2% - - -

  ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 105

  ประเภทความสามารถ ค่า (หน่วย) อัตรา (%)
  โอกาส ค่าที่จะได้ โอกาส ค่าที่จะได้
  STR 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  INT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  DEX 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  WIS 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  VIT 6.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตี 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกัน 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังโจมตีเวทย์ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  พลังป้องกันเวทย์ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  โอกาสคริติคอล 5.00% 7.6 ~ 10.5 5.00% 1% ~ 4%
  คริติคอลดาเมจ        
  แม่นยำ 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  หลบหลีก 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  ความเร็วเคลื่อนที่ 5.00% 7.6 ~ 10.5 5.00% 1% ~ 4%
  พลังชีวิต 5.00% 76 ~ 105    
  พลังมานา 5.00% 76 ~ 105    
  ฟื้นคืนพลังชีวิต 5.00% 7.6 ~ 10.5    
  ฟื้นคืนพลังมานา 5.00% 7.6 ~ 10.5    

  อัพเดทล่าสุด: 9:49 AM 8/20/2022


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.


×
×
 • Create New...