Jump to content
 • ระบบอาร์ติแฟค


  Admin

  เมื่อไม่นานมานี้ นักสำรวจได้ขุดค้นพบซากโบราณที่อยู่ใกล้กับดินแดนของภูเขาไฟและธารลาวา นักสำรวจได้พบกับอัญมณีที่มีพลังงานลึกลับ ชื่อเรียกของเหล่าอัญมณีเหล่านี้คือ "อาร์ติแฟค" จากบันทึกพบว่าเหล่านักรบเผ่ามังกรได้ใช้อัญมณีเหล่านี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองเพื่อปกป้องดินแดนจากเหล่ามาร

  อาร์ติแฟค เป็นไอเทมที่จะช่วยเสริมสเตตัสให้กับผู้ที่สวมใส่ อาร์ติแฟคแต่ละชนิดจะมีความสามารถที่ต่างกัน และเมื่อยิ่งอัพเกรด ความสามารถของอาร์ติแฟคจะยิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ที่สวมใส่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก

   

  ประเภทและระดับของอาร์ติแฟค

  อาร์ติแฟคจะมี 5 ขั้น คือ ทั่วไป, ขั้นสูง, แรร์, ยูนีค และ ตำนาน แต่ละระดับจะมี 5 ระดับ คือ L0, L1, L2, L3, L4 และ L5 ในแพทปัจจุบัน (1.7.0) จะมีอาร์ติแฟคแยกตามความสามารถดังต่อไปนี้

  • ขั้นทั่วไป/ขั้นสูง
   • 260011 อาร์ติแฟคจู่โจม
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคจู่โจม: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟคจู่โจม(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟคจู่โจม: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟคจู่โจม(ขั้นสูง)
   • 260013 อาร์ติแฟคปกป้อง
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคปกป้อง: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟคปกป้อง(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟคจู่โจม: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟคปกป้อง(ขั้นสูง)
   • 260015 อาร์ติแฟคเมตตา
    Spoiler
    •  อาร์ติแฟคเมตตา: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟคเมตตา(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟคเมตตา: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟคเมตตา(ขั้นสูง)
   • 260020 อาร์ติแฟครอบรู้
    Spoiler
    •  อาร์ติแฟครอบรู้: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟครอบรู้(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟครอบรู้: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟครอบรู้(ขั้นสูง)
   • 260034 อาร์ติแฟคซ่อนเร้น
    Spoiler
    •  อาร์ติแฟคซ่อนเร้น: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟคซ่อนเร้น: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟคซ่อนเร้น(ขั้นสูง)
   • 260048 อาร์ติแฟคแม่นยำ
    Spoiler
    •  อาร์ติแฟคแม่นยำ: ทั่วไป (ขาว)
     • [L0]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
     • [L1]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
     • [L2]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
     • [L3]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
     • [L4]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
     • [L5]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ทั่วไป)
    • อาร์ติแฟคแม่นยำ: ขั้นสูง (เขียว)
     • [L0]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)
     • [L1]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)
     • [L2]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)
     • [L3]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)
     • [L4]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)
     • [L5]อาร์ติแฟคแม่นยำ(ขั้นสูง)

   

  • ขั้นแรร์/ยูนีค/ตำนาน
   • 260040 อาร์ติแฟคอัศวิน
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคอัศวิน: แรร์ (น้ำเงิน)
     • [L0]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
     • [L1]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
     • [L2]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
     • [L3]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
     • [L4]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
     • [L5]อาร์ติแฟคอัศวิน(แรร์)
    • อาร์ติแฟคอัศวิน: ยูนีค (แดง)
     • [L0]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
     • [L1]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
     • [L2]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
     • [L3]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
     • [L4]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
     • [L5]อาร์ติแฟคอัศวิน(ยูนีค)
    • อาร์ติแฟคอัศวิน: ตำนาน (ม่วง)
     • [L0]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
     • [L1]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
     • [L2]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
     • [L3]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
     • [L4]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
     • [L5]อาร์ติแฟคอัศวิน(ตำนาน)
   • 260035 อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู: แรร์ (น้ำเงิน)
     • [L0]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
     • [L1]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
     • [L2]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
     • [L3]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
     • [L4]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
     • [L5]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(แรร์)
    • อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู: ยูนีค (แดง)
     • [L0]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
     • [L1]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
     • [L2]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
     • [L3]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
     • [L4]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
     • [L5]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ยูนีค)
    • อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู: ตำนาน (ม่วง)
     • [L0]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
     • [L1]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
     • [L2]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
     • [L3]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
     • [L4]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
     • [L5]อาร์ติแฟคผู้ฟื้นฟู(ตำนาน)
   • 260012 อาร์ติแฟคนักเวทย์
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคนักเวทย์: แรร์ (น้ำเงิน)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักเวทย์(แรร์)
    • อาร์ติแฟคนักเวทย์: ยูนีค (แดง)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ยูนีค)
    • อาร์ติแฟคนักเวทย์ตำนาน (ม่วง)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักเวทย์(ตำนาน)
   • 260019 อาร์ติแฟคมือสังหาร
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคมือสังหาร: แรร์ (น้ำเงิน)
     • [L0]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
     • [L1]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
     • [L2]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
     • [L3]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
     • [L4]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
     • [L5]อาร์ติแฟคมือสังหาร(แรร์)
    • อาร์ติแฟคมือสังหาร: ยูนีค (แดง)
     • [L0]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
     • [L1]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
     • [L2]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
     • [L3]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
     • [L4]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
     • [L5]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ยูนีค)
    • อาร์ติแฟคมือสังหาร: ตำนาน (ม่วง)
     • [L0]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
     • [L1]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
     • [L2]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
     • [L3]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
     • [L4]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
     • [L5]อาร์ติแฟคมือสังหาร(ตำนาน)
   • 260010 อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง
    Spoiler
    • อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง: แรร์ (น้ำเงิน)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(แรร์)
    • อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง: ยูนีค (แดง)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ยูนีค)
    • อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง: ตำนาน (ม่วง)
     • [L0]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)
     • [L1]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)
     • [L2]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)
     • [L3]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)
     • [L4]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)
     • [L5]อาร์ติแฟคนักซุ่มยิง(ตำนาน)

   

  การสร้างไอเทมอาร์ติแฟค

  อาร์ติแฟคสามารถเปิดได้จาก 257171 กล่องอาร์ติแฟค(ทั่วไป) ได้รับจากการสุ่ม Weekly Special Box เท่านั้น! เมื่อเปิดออกมาจะสุ่มได้รับ [L0]อาร์ติแฟค(ทั่วไป) ประเภทต่างๆ แยกตามความสามารถของอาร์ติแฟค

  image.png

   

  อาร์ติแฟค L0 จะยังไม่มีความสามารถใดๆ ต้องนำไปแยกเป็น 253063 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ทั่วไป) เพื่อนำไปหลอมกล่องอาร์ติแฟคเพื่อสุ่มรับไอเทมอาร์ติแฟคในขั้นที่สูงขึ้น

  image.png

   

  อาร์ติแฟคทุกขั้นและทุกระดับ จะแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น! และต้องใช้ความระมัดระวังในการแยกชิ้นส่วน หากนำอาร์ติแฟคที่เลื่อนขั้นแล้วไปแยกจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้อีก (ต้องทำการหลอมตามขั้นตอนใหม่) อาร์ติแฟคแต่ละระดับจะสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ดังนี้

  • อาร์ติแฟค: ทั่วไป
   • 253063 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ทั่วไป)
  • อาร์ติแฟค: ขั้นสูง
   • 253064 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ขั้นสูง)
  • อาร์ติแฟค: แรร์
   • 253065 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(แรร์)
  • อาร์ติแฟค: ยูนีค
   • 253066 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ยูนีค)
  • อาร์ติแฟค: ตำนาน
   • (ไม่สามารถแยกได้อีก)

   

  หลังจากแยกได้ชิ้นส่วนมาแล้ว นำ ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค มาหลอมเป็น กล่องอาร์ติแฟค เพื่อสุ่มรับไอเทมอาร์ติแฟค โดยจะมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมอาร์ติแฟคระดับเดียวกันกับชิ้นส่วนที่หลอม หรือ ไอเทมอาร์ติแฟคระดับที่สูงกว่า 1 ระดับ การหลอมกล่องสุ่มอาร์ติแฟคแต่ละขั้นจะใช้ชิ้นส่วนดังนี้

  • 253063 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ทั่วไป) × 2 ชิ้น
   • 257172 กล่องอาร์ติแฟค(ขั้นสูง)
  • 253064 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ขั้นสูง) × 2 ชิ้น
   • 257173 กล่องอาร์ติแฟค(แรร์)
  • 253065 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(แรร์) × 2 ชิ้น
   • 257174 กล่องอาร์ติแฟค(ยูนีค)
  • 253066 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ยูนีค) × 2 ชิ้น
   • 257175 กล่องอาร์ติแฟค(ตำนาน)

   

  จากรูปภาพได้นำ 253063 ชิ้นส่วนอาร์ติแฟค(ทั่วไป) จำนวน 2 ชิ้นมาหลอม จะได้รับ 257172 กล่องอาร์ติแฟค(ขั้นสูง) เพื่อสุ่มรับไอเทมอาร์ติแฟคตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  image.png image.png

   

  กล่องอาร์ติแฟคแต่ละระดับจะสุ่มได้รับไอเทมอาร์ติแฟคระดับเดียวกันหรือระดับที่สูงกว่า 1 ระดับโดยมีโอกาสดังนี้

  • 257171 กล่องอาร์ติแฟค(ทั่วไป)
   • สุ่มได้รับ
    • อาร์ติแฟค(ทั่วไป): 100%
  • 257172 กล่องอาร์ติแฟค(ขั้นสูง)
   • สุ่มได้รับ
    • อาร์ติแฟค(ทั่วไป): 10%
    • อาร์ติแฟค(ขั้นสูง): 90%
  • 257173 กล่องอาร์ติแฟค(แรร์)
   • สุ่มได้รับ
    • อาร์ติแฟค(ขั้นสูง): 20%
    • อาร์ติแฟค(แรร์): 80%
  • 257174 กล่องอาร์ติแฟค(ยูนีค)
   • สุ่มได้รับ
    • อาร์ติแฟค(แรร์): 30%
    • อาร์ติแฟค(ยูนีค): 70%
  • 257175 กล่องอาร์ติแฟค(ตำนาน)
   • สุ่มได้รับ
    • อาร์ติแฟค(ยูนีค): 40%
    • อาร์ติแฟค(ตำนาน): 60%

   

  (อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม)

  1:53 PM 2/16/2024


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.


×
×
 • Create New...